پیوندها


Güney Türkistan

Türk Acunu

Türk Acunu Bağlantıları

Advertisements

3 پاسخ

 1. اندخوي در گروگان حلقه مافيا
  مردم افغانستان متكي بر عنعنات پسنديده اجداد خويش پدر خود را محترم ميداند تا فرزند ش نيز دراينده خودش را محترم داند، طوريكه از پيشروي مو سفيد و بزرگ قوم خويش با سر تعظيم عبور ميكند تا ادب و احترام اورا بجا اورده قواعد اجتماعي واسلامي را رعايت نمايد. .
  متاسفانه اين مقام و منزلت اجتماعي نيز سمت و سوي جعل و تقلب را به خود گرفته گاهي افراد خورد و منفعت جو نيز خود را در مقام بزرگ قوم و موسفيد جازده استفاده سو از ان مينمايد
  همانطوريكه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طبق گذارش كد خبري 22679 شبكه محترم خبر رساني افغان پيپر ادعا دارند» اعمال نفوذ مقامات دولتی و متنفذین محلی در نهادهای عدلی و قضایی، استقلالیت محاکم و بی طرفی قضات را نقض کرده است».ولسواليهاي اندخوي نيز ازين امر مثتثني نيست. حكومت فاسد جامعه را نيز آلوده به فساد كرده اشخاص زورمند ، دعوي جلاب ،مغرض و مال مردم خور رادر اطراف خود جمع كرده زمينه رشوت وفساد رادامنه وسيعتري داده است . در اكثر موارد در قضاياي واسطه دار، پولدار و دوسيه هاي كثيرالجوانب موقع را غنيمت دانسته حل و فصل قضايا رابه ريش سفيدان شريك حكومت محول ميكند تا گناه به گردن موسفيد وعوايدش به مامور فاسد تعلق گيرد. فيصله هاي اينگونه ريش سفيدان در مجموع به نفع زورمندان حل ميگردد. چنانچه مورخ هفت جوزاي 1390 يك قضيه جرمي مجرم متكرر در منطقه دهيكچي خانه بصورت جبري حل و فصل و مجرم رها گرديد.همچو قضايا طور معمول و مداوم ادامه داشته اشخاص شريك دسترخوان دولت خودش در محل خود حكومت است. اگر چنين اشخاص مال مردم خوري كند ، جرم و جنايت كند بصورت قطعي مورد حمايت دولت قرار گرفته كم زور سركوب و هر گونه حقوق آن مورد اتلاف قرار ميگيرد. ريش سفيدان حكومتي بخاطر رهايي اولاد زورمندخروار آيات وروايات را نثار ميكنند تايگان فرد زورمند درزندان باقي نماند.كاش يگان روايات بخاطر نجات اولاد بيواسطه نيز خيرات نمايند تا درمقابل گناههاي كبيره شان مجرا كردد . اين موسفيدان عزيزروز قيامت رازير نظر گرفته ترازوي عدالت اسلامي بدست گيرند، چرامديرمكتب بايسكل و پياده بندر آقينه موتر دارد؟چندي قبل قوماندان امنيه خانچارباغ با هشت كيلو هيرويين دستكيرشد آيا رضاي خدااست كه به چنين افراد اقتدا كرد ؟ آيا قاچاق هيرويين به سوب تركمنستان معادل قتل هزاران انسان نيست؟ آيا گرفتن دهن جوال براي اين افراد شراكت در جرم و گناه كبيره نيست؟چرا از خواستهاي برحق تظاهرات هزاران نفر اندخوي دفاع نميكنيد؟ هم كار ثواب هم اجر عظيم نصيب تان گردد.
  اگرچه ظاهرا شهر اندخوي امن ترين شهر افغانستان است، درساير مناطق افغانستان منازل مردم از بابت بمبارد ، انفجاريا به زندان خارجي قرار گرفته دچار تلفات گردد، اينجا دار ومدار مردم بدون صداي انفجار دربرخورد به يك رشوتخور تخريبات بالاتر از يك انفجار را موجب ميگردد. هرگاه چيزي براي پرداخت نداشته باشدبنام رهايي از مجازات در قيد غلامي دستيار حكومت براي يك عمر قرضدار و خدمتگار باقي مي ماند.همچو گروگان گيري در هر كوچه و پس كوچه اندخوي وجود دارد. ريش سفيدان گروپ حكومتي در كوك تپه انخوي تظاهرات ده هزار نفري مورخ 11 حمل 1390 مردم اندخوي را كار بچه هاي بي عقل دانسته فتوي سركوب صادر كردند و به تعقيب آن در حضور هيت اعزامي ولايت فارياب،شاروال اندخوي راكه به قول هزاران نفر فاسد شناخته شده بود با نثار آيات و روايات محترمانه به كار فساد قبلي اش اجازه دادند . حكومت با همچو اعمال خود عملا برضد خواستهاي مردم قرار گرفته چلنج سركوب بي صدا ادامه دارد. اينكه دوماه از تظاهرات مردم اندخوي سپري شده هنوز فيصله مقامات مافوق به مردم نرسيده واين خواستهاي مردم اندخوي را كسي از مقامات نيز اهميتي نداده اين خود يك غده سرطاني است كه روزي مزاحم خواب راحت محل خواهد شد. اگرچه حكومت مردم اين شهر را گوسفندي نام نهاده دچار تظاهرات غافلگيرانه شدو غرش بعدي نيز غافلگيرانه خواهد بود اگرچه گفتن حقيقت به قيمت جان آدم تمام ميشود ولي ما با پيوند مظلومان حرف ميزنيم كه اشك شان سيل و طوفانهاي عظيمي را موجب است.مطمين باشند كه اين جامعه ترميم جدي يا تغير جدي را ايجاب مينمايد.اين مردم در حالات طوفاني بدون هيچگونه رهبررشوت دهنده رشوتخوررا،مظلوم ظالم را،حلال زاده حرامخورراخود ميشناسند و خود تصميم ميگيرند.
  اگر مردم در مضيقه شديد قرارگيرد امكان دارد مسايل حقوقي خودرااز طريق شوراي محلي مستقل انتخابي خود و درحالات تعدي وجرم از نيروي مخالف استمداد جويد، درچنين حالت نفوذ مجدد حكومت تجريدي بيشتر از پيش دشوار خواهد بود..
  همانطوريكه در حادثه اخير شهر تالقان ولايت تخار حكومت فاسد محل، خارجي ها را بالاي ناموس مردم رهاكرده باعث قتل چهار نفر بيگناه شد. حداقل مقامات محل صبح گاهان به تسليت شان نرفت وقتي مردم از اين حالت بي دفاعي در غضب شده يك و نيم هزار نفر مردم محل بالاي مقام ولايت تخار جهت عرض و داد مراجعه كرد، به صداي شان گوش نداد وقتيكه از روي آشفتگي بالاي چند نفر سرباز جرمني سنگ پرتاب كرد مورد تير باران قرار گرفت تا اينكه هشتاد نفر زخمي و بيست نفر بيگناه ديگر را به شهادت رسانيدند، چون مقامات از موجوديت چند موسفيد بلي گوي وچند سرباز معاش بگير مغرور بودند فكر ميكردند كه مردم گوسفند است و اين گروپ فاسد همه كاره است . ايا تصور نكردند كه دربين مظاهره چي ها پدر سرباز و يا برادر باديگارد خود شان به قتل رسيده ؟ايا كدام اقارب نزديك يا دوست همين باديگارد خود شان تلف شده ؟ ايا گمان نميكنند كه بي حرمتي و مظالم در برابر عموم مردم بازي با اتش است چون قيمت غفلت و تاوان غرور خودرا بالا تر از تصور ميپردازند ؟.
  اكنون شاهد بزرگترين تلفات در ولايت تخار هستيم ، زمانيكه سرباز خارجي انجا حضور نداشت مشكلي نبود با وجوديكه سرباز خارجي هم بالاي مردم حاكميت كرد هنوز مردم به كار خود مشغول بوداينكه به خانه زنبور چوب زده شد حالا تمام اعضاي شان را خواهد گزيد. .
  عاقل از خطاي ديگران احمق از خطاي خود مي اموزد مقامات محترم ولسوالي اندخوي لطفا جهت حفظ امنيت و حفظ ارامش مردم دكان معامله گري هاي دعوا جلابان را هرچه زود تر مسدود نمايند چون اين گروپ وظيفه دارو رضاكار مصروف جنجال افريني در بين مردم اند تا چيزي به جيب خود وچيزي هم به جيب دولت و رفاقت اتاق تاريك را هم تشويق مينمايند ولي اشوفتگي و خشونت مردم هرروز بيشتر از روز ديگر افزون ميگردد خدانخواسته بايك اشپلاق اتش بزرگي دامنگير دولت گردد تاوان ان بزرگتر از اين عايد كوچك خواهد بود. ما اين فرياد خودرا بخاطري به نشر سپرديم كه آذان ده هزار نفر را كسي نشنيد بگذار اين آذان به گوش جهانيان برسد. .
  بااحترام:تينگداش فاريابي

 2. اینطوری که شما توهم داری پیشنهاد میکنم از کهکشنهای ترک هم نام ببرید. اما اگر کمی از مفهموم جغرافیایی سیاسی و موقعیت منطقه اطلاع داشتی متوجه می شدید که واقعیت این است که ترکیه اگر در بهترین شرایط تاریخی هم باشد نه میتوانید یک میلیمتر از خاک روسیه را به عنوان ترکستان معرفی کنید و نه یک میلیمتر از خاک ایران تجزیه کند. اما نه تنها در بهترین شرایط تاریخی نیست بلکه با دنیا بر سر قتل عام ارمنیان مشکل دارد. اتحادیه اروپا هیچی جایی برای ترکیه قائل نشد. قبرس مصمم به تجزیه از ترکیه است و مهم ترین مسئله 20 میلیون کرد ایرانی نژاد در شرق ترکیه است که خواهان استقلال کامل از ملتی هستند که نام کشورشان هم بر اساس نژاد پرستی کشورها ترکها نامیده شده و هیچ ارزشی برای نژاد کرد آریایی قائل نیست. همسایه قدرتمند ترکیه هم ایران است و همه توهمات این کشور برای توسعه طلبی را نقش بر آب میکند.
  شما دوستان هم آب در هاونگ میکوبید و باتوهم ترکستان برای خودتان مشغله درست کرده اید.
  خوش باشید.

 3. کشور قدرتمند ایران !!!!! نزاد آریایی!!!!!! ق ت ل ع ا م ا ر ا م نه!!!!!! 20 میلیون کرد!!!!! ایرانی نزاد!!!!! تجزیه قبرس !!!! کاملا مشخص است چه کسی توهم دارد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: