شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت بيست و سوم


زبان،، روح ملت

زبان یک ملت، روح آن ملت و روحش نیز زبانش است.

Wilhelm Von Humboldt در اثری که در آن پیوند زبان و فرهنگ را زیر ذره بین قرار داده، نوشته است، زبان یک ملت، روح و روحش نیز زبانش می باشد.

و امروزه اگر به تاثیرات الگوی موسوم به یکپارچگی جهانی بنگریم، خواهیم دید که این الگو بسان دیگر چیزها، زبان را نیز تحت تاثیر منفی قرار می دهد. یعنی اینکه روحمان را به مخاطره می اندازد.

دنیا الگوئی را پیاده می کند که روند اجرای آن در دهه 1980 تسریع یافته و با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی تحکیم یافته است….. و این الگو یکپارچگی جهانیست. مفهوم یکپارچگی جهانی که در نظر اول، اقتصادی جلوه کرده و شاید هم چنین جلوه داده می شود، در واقع حیات را با تمامی جنبه هایش تحت تاثیر قرار می دهد. از خورد و خوراک گرفته تا پوشاک، شکل تفریح، زبان و فرهنگ….

در این مقطع زمانی که وسایل ارتباطی تا این حد پیشرفت کرده، تجارت جنبه ایی بین المللی پیدا نموده و صنعت جهانگردی بیش از همیشه توسعه یافته است، تاثیر پذیری متقابل ملل و جوامع از یکدیگر بایستی طبیعی تلقی گردد. ولی این تاثیر پذیری متقابل است، که طبیعی می باشد….. نه تاثیرپذیری تکطرفه….اگر از این دریچه بنگریم، خواهیم دید که زبان انگلیسی هر روز بیش از روز گذشته در جهان ترویج یافته و دیگر زبان ها به ماندن در قالبهای محلی محکوم گشته اند.

طبیعتا این تحول، از ایالات متحده امریکا که مهر خود را بعنوان دیو اقتصادی و تکنولوژیکی به قرن 20 ام زده و به این موفقیت خود در قرن 21 ام نیز ادامه داده است، ناشی می شود.

در جهان امروزی که حدود هفت میلیارد نفر جمعیت دارد، تقریبا 350 میلیون نفر از زبان انگلیسی بعنوان زبان مادری استفاده می کنند. این در کل جمعیت جهان، رقمی ست که می تواند کم دانسته شود. یعنی اینکه ترویج روز افزون زبان انگلیسی، از تعداد استفاده کنندگان از آن بنعوان زبان مادری، ناشی نشده و ریشه در تعداد انسانهایی دارد که مجبور به فراگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم هستند.

امروزه بسیاری از روزنامه ها، مجلات و کتب در جهان به زبان انگلیسی انتشار می یابند. زبان کنفرانس های بین المللی و اجلاسیه های آکادمیک نیز همینطور… دیگر، زبان علم وفن، طب، ریپلماسی، ورزش، آگهی، کامپیوتر و اینترنت، خلاصه کلام تمامی عرصه های رقابتی در جهان، انگلیسی شده است.

توسعه زبان انگلیسی بعنوان زبان جهان، به کسانی که مجبور به فراگیری آن می شوند، همیشه هیجان و شوق نمی دهد. زیرا در روند یکپارچگی جهانی، ترویج یک زبان تا این سطح، نه تنها برای دیگر زبانها و فرهنگ ها، بلکه از لحاظ رقابت بین المللی نیز خطری ایجاد می کند.

بگذریم از عرصه های تولیدی و تجاری، نهادهای آموزشی زبان انگلیسی نیز در سطح جهان بصورت یک بخش اقتصادی در آمده است.

و اما در تحولات وابسته به روند یکپارچگی جهانی، در مورد وضعیت و آینده زبان تورکی، چه ها می توان گفت؟…. خلق های تورکی که در اتحاد جمایر شوروی پیشین ناگزیر به قبول زبان روسی بعنوان زبان روزمره گشته بودند، در دوره جدید از لحاظ زبانی چه ها در انتظارشان است؟… امروزه تکنولوژی های کامپیوتری که به سرعت پیشرفت می کنند، می توانند برای زبان تورکی یک دریچه امید گردند.

دوستان عزیز، تاثیرات روند یکپارچگی جهانی برروی زبان تورکی، و وضعیت این زبان در دوره های آتی را از پروفسور دکتر Sema Barutçu Özönder پرسیدیم.

پروفسور اوُزاوُندَر که از استادهای رشته ادبیات و لهجه های تورکی معاصر در دانشکده زبان، تاریخ و جغرافیای دانشگاه آنکارا می باشد، چنین گفته است:

زبان انگلیسی امروزه بعنوان زبان درک و فهم بین المللی دانسته می شود. تا صد سال قبل، این وضعیت را زبان فرانسه داشت. در جهان ترک نیز وضعیت این چنین بود. ولی در قرن بیست و یکم، ارتقاء ایالات متحده امریکا به سطح یک امپراطوری جهان شمول، اوضاع را عوض کرده و این تمامی جهان را به زبان انگلیسی مرتبط ساخت…. آیا این خطریست؟…. اگر حاکمیت یک زبان در جهان را برای تداوم موجودیت دیگر زبان ها و فرهنگ ها خطری بدانید، پاسختان به سوال مورد بحث مثبت خواهد بود. چرا که جهان واقعی جوامع در زبانشان نهفته است.

یعنی اینکه در حیات انگلیسی ها، زبان انگلیسی انعکاس دارد. این برای فرانسوی ها، اعراب، ژاپنی ها و تمامی ملت های جهان نیز به زبان خودشان صدق می کند.

در این راستا دنیای فرهنگی ترک، دنیای مفاهیم تورک و دنیای اندیشه ترک نیز در زبان تورکی نهفته است. بنابراین می توان گفت، که زبان آینه جوامع است…. و اگر این آینه بشکند، یعنی مثلا آگر در ایران بجای فارسی زبان انگلیسی و در سوریه و عراق بجای زبان عربی، زبان انگلیسی حاکم گردد، مسئله و خطر بزرگی وجود خواهد داشت. آلمان ها این خطر را حس کردند. کمااینکه امروزه در بنیه اتحادیه اروپا، مبارزات زبانی وجود دارد. از یکسو آلمان ها و از سوی دیگر فرانسوی هادر مقابل زبان انگلیسی قرار گرفته اند. به عبارت دیگر سه عنصر مهم اتحادیه اروپا با هم جنگ زبانی دارند.

امروزه در جهان دو رشته مهندسی براه افتاده است، یکی مهندسی ژنتیک و دیگری مهندسی زبان…. آلمان ها در تلاش پاسخگوئی به این سوال هستند، که چگونه خواهیم توانست از زبان مادری خود در مقابل حاکمیت جهانی زبان انگلیسی حفاظت بکنیم؟….. و چگونه خواهیم توانست زبان خود را در عرصه های اطلاعاتی و تکنولوژیکی به بالاترین سطح و آسانترین شکل استفاده برسانیم؟…. چگونه خواهیم توانست حاکمیت زبان انگلیسی بر زبان آلمانی را درهم بشکنیم؟…. این تلاش برای تمامی زبان های جهان صدق دارد. راه زبان ها از ریاضیات می گذرد. امروزه در عصر اینترنت و کامپیوتر که تکنولوژی به بالاترین سطح رسیده است، ما ترک ها به زبانی تکلم می کنیم که با معادلات ریاضی از لحاظ فرمول بندی زبان و بافت تکنولوژیکی امکانات بی پایانی عرضه می نماید…. و این زبان تورکی است. در این چهارچوب توسعه بخشی به مکانیزم ترجمه فوری زبان تورکی بسیار نزدیک است، که خبرهای آنرا نیز می گیریم.

بطور خلاصه می خواهم بگویم که از دست دادن زبان مادری در روند دو زبانی شدن، تنها می تواند بعد از نسل سوم صورت گیرد. در جهان ترک جوامعی هستند که تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی پیشین و چین، زبان مادری خود را از دست داده اند.

بعنوان مثال می توانیم از تورک های Tua، Hakas ، باشقوردستان، تاتارستان، ترک های Salar و ساری اویغور در جمهوری خلق چین و کارای ها نماینده تورک های موسوی نام ببریم.

ولی اگر در جهان ترک نظری کلی به زبان مادری این جهان یعنی زبان تورکی بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که در این جهان بیش از 200 میلیون نفر به این زبان تکلم می کنند. که این نیز پتانسیل بسیار مهمی ست. زبان تورکی جنبه ائی دائمی نیز دارد. گرچه امروزه زبان ترکی از هم پاشیده بنظر می رسد، ولی موانع موجود در راه تداوم تکلم به این زبان نیز از میان برداشته شده است. تصور می کنیم که بالاخره روزی زبان ترکی از نو یکپارچه خواهد شد. این را خواب و خیال نمی دانم. ولی اگر خیال باشد، ولی باز هم هر خیالی به واقعیات متکی است. دلیلی وجود ندارد که نتوانیم زبان تورکی را به یک زبان ارتباطی در جهان تبدیل نمائیم. مضافا براینکه زبان ترکی در برخی از دوره های تاریخ زبان ارتباطی در جهان بوده است. ارامنه و خلق های قفقاز از زبان تورکی استفاده کردند. بودیست ها نیز از این زبان بهره جستند. ولی تبدیل زبان ترکی به یک زبان بین المللی مستلزم اراده سیاسی و صداقت منسوبین در جهان تورک براین زبان می باشد.

پروفسور دکتر اوکتای سینان اوغلو که در محافل علمی جهان شهرت فراوانی دارد نیز می گوید:

بافت تمامی زبان های جهان از ریاضیات گذشته و زبان ترکی از این لحاظ امتیازات فراوانی دارد. ریاضیات بافت زبان تورکی ست. در روی زمین، از این لحاظ زبان مشابهی با زبان تورکی وجود ندارد. اینرا نه تنها من بلکه زبانشناسان آلمانی نیز می گویند. من بعنوان شخصی که شیمی را در ریاضیات ادغام کرده ام، ساعت های متمادی می توانم در مورد اتکا کامل زبان تورکی به ریاضیات کنفرانس بدهم. مثل این می ماند که گروهی ریاضیدان نشسته و زبان ترکی را ب پایه ریاضیات و با اصول و قواعد درست ایجاد کرده اند. حال ادعا می کنم که اگر علم را با زبان تورکی به پیش برده و از تکنولوژی کامپیوتری نیز استفاده کنیم، کارهای خارق العاده ای انجام خواهیم داد.

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت اول

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت دوم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت سوم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت چهارم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت پنجم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت ششم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت هفتم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت هشتم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت نهم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت دهم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت یاز دهم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت دواز دهم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت سیز دهم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت چهار دهم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت پانزدهم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت شانزدهم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت هفده هم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت هجده هم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت نزده هم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت بیستم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت بیست و یکم

شاخه های چنار کهنسال تورک – قسمت بيست و دوم

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: