اندخوي در گروگان حلقه مافيا


مردم افغانستان متكي بر عنعنات پسنديده اجداد خويش پدر خود را محترم ميداند تا فرزند ش نيز دراينده خودش را محترم داند، طوريكه از پيشروي مو سفيد و بزرگ قوم خويش با سر تعظيم عبور ميكند تا ادب و احترام اورا بجا اورده قواعد اجتماعي واسلامي را رعايت نمايد.

متاسفانه اين مقام و منزلت اجتماعي نيز سمت و سوي جعل و تقلب را به خود گرفته گاهي افراد خورد و منفعت جو نيز خود را در مقام بزرگ قوم و موسفيد جازده استفاده سو از ان مينمايد.

همانطوريكه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طبق گذارش كد خبري 22679 شبكه محترم خبر رساني افغان پيپر ادعا دارند» اعمال نفوذ مقامات دولتی و متنفذین محلی در نهادهای عدلی و قضایی، استقلالیت محاکم و بی طرفی قضات را نقض کرده است».ولسواليهاي اندخوي نيز ازين امر مثتثني نيست.

حكومت فاسد جامعه را نيز آلوده به فساد كرده اشخاص زورمند ، دعوي جلاب ،مغرض و مال مردم خور رادر اطراف خود جمع كرده زمينه رشوت وفساد رادامنه وسيعتري داده است . در اكثر موارد در قضاياي واسطه دار، پولدار و دوسيه هاي كثيرالجوانب موقع را غنيمت دانسته حل و فصل قضايا رابه ريش سفيدان شريك حكومت محول ميكند تا گناه به گردن موسفيد وعوايدش به مامور فاسد تعلق گيرد. فيصله هاي اينگونه ريش سفيدان در مجموع به نفع زورمندان حل ميگردد. چنانچه مورخ هفت جوزاي 1390 يك قضيه جرمي مجرم متكرر در منطقه دهيكچي خانه بصورت جبري حل و فصل و مجرم رها گرديد.همچو قضايا طور معمول و مداوم ادامه داشته اشخاص شريك دسترخوان دولت خودش در محل خود حكومت است. اگر چنين اشخاص مال مردم خوري كند ، جرم و جنايت كند بصورت قطعي مورد حمايت دولت قرار گرفته كم زور سركوب و هر گونه حقوق آن مورد اتلاف قرار ميگيرد. ريش سفيدان حكومتي بخاطر رهايي اولاد زورمندخروار آيات وروايات را نثار ميكنند تايگان فرد زورمند درزندان باقي نماند.كاش يگان روايات بخاطر نجات اولاد بيواسطه نيز خيرات نمايند تا درمقابل گناههاي كبيره شان مجرا كردد . اين موسفيدان عزيزروز قيامت رازير نظر گرفته ترازوي عدالت اسلامي بدست گيرند، چرامديرمكتب بايسكل و پياده بندر آقينه موتر دارد؟چندي قبل قوماندان امنيه خانچارباغ با هشت كيلو هيرويين دستكيرشد آيا رضاي خدااست كه به چنين افراد اقتدا كرد ؟ آيا قاچاق هيرويين به سوب تركمنستان معادل قتل هزاران انسان نيست؟ آيا گرفتن دهن جوال براي اين افراد شراكت در جرم و گناه كبيره نيست؟چرا از خواستهاي برحق تظاهرات هزاران نفر اندخوي دفاع نميكنيد؟ هم كار ثواب هم اجر عظيم نصيب تان گردد.

اگرچه ظاهرا شهر اندخوي امن ترين شهر افغانستان است، درساير مناطق افغانستان منازل مردم از بابت بمبارد ، انفجاريا به زندان خارجي قرار گرفته دچار تلفات گردد، اينجا دار ومدار مردم بدون صداي انفجار دربرخورد به يك رشوتخور تخريبات بالاتر از يك انفجار را موجب ميگردد. هرگاه چيزي براي پرداخت نداشته باشدبنام رهايي از مجازات در قيد غلامي دستيار حكومت براي يك عمر قرضدار و خدمتگار باقي مي ماند.همچو گروگان گيري در هر كوچه و پس كوچه اندخوي وجود دارد.

ريش سفيدان گروپ حكومتي در كوك تپه انخوي تظاهرات ده هزار نفري مورخ 11 حمل 1390 مردم اندخوي را كار بچه هاي بي عقل دانسته فتوي سركوب صادر كردند و به تعقيب آن در حضور هيت اعزامي ولايت فارياب،شاروال اندخوي راكه به قول هزاران نفر فاسد شناخته شده بود با نثار آيات و روايات محترمانه به كار فساد قبلي اش اجازه دادند . حكومت با همچو اعمال خود عملا برضد خواستهاي مردم قرار گرفته چلنج سركوب بي صدا ادامه دارد. اينكه دوماه از تظاهرات مردم اندخوي سپري شده هنوز فيصله مقامات مافوق به مردم نرسيده واين خواستهاي مردم اندخوي را كسي از مقامات نيز اهميتي نداده اين خود يك غده سرطاني است كه روزي مزاحم خواب راحت محل خواهد شد. اگرچه حكومت مردم اين شهر را گوسفندي نام نهاده دچار تظاهرات غافلگيرانه شدو غرش بعدي نيز غافلگيرانه خواهد بود اگرچه گفتن حقيقت به قيمت جان آدم تمام ميشود ولي ما با پيوند مظلومان حرف ميزنيم كه اشك شان سيل و طوفانهاي عظيمي را موجب است.مطمين باشند كه اين جامعه ترميم جدي يا تغير جدي را ايجاب مينمايد.اين مردم در حالات طوفاني بدون هيچگونه رهبررشوت دهنده رشوتخوررا،مظلوم ظالم را،حلال زاده حرامخورراخود ميشناسند و خود تصميم ميگيرند.

اگر مردم در مضيقه شديد قرارگيرد امكان دارد مسايل حقوقي خودرااز طريق شوراي محلي مستقل انتخابي خود و درحالات تعدي وجرم از نيروي مخالف استمداد جويد، درچنين حالت نفوذ مجدد حكومت تجريدي بيشتر از پيش دشوار خواهد بود..

همانطوريكه در حادثه اخير شهر تالقان ولايت تخار حكومت فاسد محل، خارجي ها را بالاي ناموس مردم رهاكرده باعث قتل چهار نفر بيگناه شد. حداقل مقامات محل صبح گاهان به تسليت شان نرفت وقتي مردم از اين حالت بي دفاعي در غضب شده يك و نيم هزار نفر مردم محل بالاي مقام ولايت تخار جهت عرض و داد مراجعه كرد، به صداي شان گوش نداد وقتيكه از روي آشفتگي بالاي چند نفر سرباز جرمني سنگ پرتاب كرد مورد تير باران قرار گرفت تا اينكه هشتاد نفر زخمي و بيست نفر بيگناه ديگر را به شهادت رسانيدند، چون مقامات از موجوديت چند موسفيد بلي گوي وچند سرباز معاش بگير مغرور بودند فكر ميكردند كه مردم گوسفند است و اين گروپ فاسد همه كاره است . ايا تصور نكردند كه دربين مظاهره چي ها پدر سرباز و يا برادر باديگارد خود شان به قتل رسيده ؟ايا كدام اقارب نزديك يا دوست همين باديگارد خود شان تلف شده ؟ ايا گمان نميكنند كه بي حرمتي و مظالم در برابر عموم مردم بازي با اتش است چون قيمت غفلت و تاوان غرور خودرا بالا تر از تصور ميپردازند ؟.

اكنون شاهد بزرگترين تلفات در ولايت تخار هستيم ، زمانيكه سرباز خارجي انجا حضور نداشت مشكلي نبود با وجوديكه سرباز خارجي هم بالاي مردم حاكميت كرد هنوز مردم به كار خود مشغول بوداينكه به خانه زنبور چوب زده شد حالا تمام اعضاي شان را خواهد گزيد.

عاقل از خطاي ديگران احمق از خطاي خود مي اموزد مقامات محترم ولسوالي اندخوي لطفا جهت حفظ امنيت و حفظ ارامش مردم دكان معامله گري هاي دعوا جلابان را هرچه زود تر مسدود نمايند چون اين گروپ وظيفه دارو رضاكار مصروف جنجال افريني در بين مردم اند تا چيزي به جيب خود وچيزي هم به جيب دولت و رفاقت اتاق تاريك را هم تشويق مينمايند ولي اشوفتگي و خشونت مردم هرروز بيشتر از روز ديگر افزون ميگردد خدانخواسته بايك اشپلاق اتش بزرگي دامنگير دولت گردد تاوان ان بزرگتر از اين عايد كوچك خواهد بود.

ما اين فرياد خودرا بخاطري به نشر سپرديم كه آذان ده هزار نفر را كسي نشنيد بگذار اين آذان به گوش جهانيان برسد. 

بااحترام:تينگداش فاريابي

Advertisements

2 پاسخ

 1. با سپاس و احترام به كاركنان شبكه محترم توركستان جنوبي !
  با تاييد نظر جناب تينگداش فاريابي قابل تذكر ميدانم كه امروز مورخ 15 جوزا سال 1390 جناب ريس محكمه شهر اندخوي نسخه اي از ديدگاه فوق را بدست يك كارمند دولتي موسوم به اكرم ديده محكوم به زندان كردند . مردم اندخوي از دست فساد به تظاهرات ده هزار نفري دست زدند اضافه از اين چقدر شاهد ديگر لازم بود كه موجوديت فساد را در شهر اندخوي اثبات نمايد .
  اينكه ديد گاهي در انعكاس اين وضع انتشار مييابد يك ديدگاه اصلاح طلبي و بهسازي امور است . اما جناب ريس صاحب محكمه شهر اندخوي در موضيعگيري خلاف دموكراسي قرار دارند يا شريعت غراي محمدي را به دفاع از فساد مورد سو استفاده قرار ميدهند ؟
  خلاصه نتيجه گيري ميگردد كه حكومت محل جهت پنهان فساد به سركوب اصلاح طلب دست زده تا در اينده هيچ كسي از نام فساد سربلند نكند و اين دارو دسته در ادامه فساد خود به گوش ارام زراندوزي نمايند .
  امكان دارد جناب ريس محكمه شهر اندخوي جهت بقاي كرسي شان پيش دستي كرده راه نجات جستجو مينمايند . شايد موضوع از طريق مقامات بالا در مورد اشخاص فاسد تصميم گيري خواهد شد يا مردم را بلاخره مجبور خواهند كرد دوباره صداي خود را بلند كند .
  با احترام : وطنپرست فاريابي

 2. قحط الرجال است یا توهین مردم ؟
  نظر جناب تینگداش فاریابی اگر ازرده نشوند چیزی محافظه کارانه معلوم میشود . تاجاییکه من معلومات دارم جناب ریس صاحب محکمه شهر اندخوی شام 15 جوزا 1390 در حضور ریش سفیدان شرافتمندانه فرمودند که» این بچه بی ادب به من و به محکمه توهین کرده اما من از وقتیکه در این محکمه مقرر شدم هرگز به زور از کسی پول نگرفته ام چون هر کدام شان چیزی را طور خدمتانه ، بخششی ، تحفه و سوغات میدهند و بعد کار شان را اجرا میکنم از مردم اندخوی خیلی راضی و خوشحالم تا زنده هستم خدمت شان را میکنم .»
  واقعا از حرف های جناب ریس محکمه شهر اندخوی قابل درک است که جناب شان انقدر سواد ندارند، انچه را در دفاعیه خود به ریش سفیدان گفته اند چه معنی از ان گرفته میشود ؟ ایا تحفه قبل از اجرا رشوت نیست ؟ چرا خود را مستحق تحفه میدانند ؟ ایا این تحفه از نظر شرعی بی غرض است ؟
  شخصیت عصر قدیم که کلمه انترنیت را برای اولین بار شنیده به اسلوب سوته کراسی قدیم حکم زندان صادر کردند. افسوس بی خبر از اینکه مطالب منتشره انترنیت را اول دو ملیون نفر افغانستان مطالعه میکند همزمان شبکات جهانی نیز تحلیل و سنجش خودرا میکند بعد نوشخوار ان چند ورق محدود بدست مردم اندخوی قرار میگیرد. برعلاوه مطالب جالب میتواند از طریق ایمیل به هر تعداد نفر و به هر تعداد شبکه ارسال و حتی با افراد و شخصیت های شناسا مستقیما روبه رو بحث و صحبت شود . مگر جناب ریس صاحب محکمه افتاب را با دو کلک پنهان کرده جهان را تاریک احساس میکنند . کشور ما اینقدر مواجهه به قحط الرجال نبوده که سویه پایین تر از یک ملا امام را منحیث ریس محکمه مقرر نموده از اهنگر بجای زرگر استحصال خدمت نمایند .
  راه نجات این نیست که چهار ورق منتشره اندخوی را قید نموده دل جمع باشند اگر مرد میدان هستند دفاعیه شان را بدون استمداد وکیل مدافع به شبکه نشر نمایند تا جهانی که اتهامات وارده را مطالعه کرده دفاعیه شان را نیز مطالعه و قناعت همه فراهم گردد . اگر ملال شان نگردد این اسلوب ازادی بیان را از دیگران بیاموزند .
  همچنان زور قالب ندارد جناب فضل الرحمن خان دریور کراز را منحیث مدیر حقوق اندخوی مقرر کرده مقامات سالها از کار کرد ان راضی هستند مگر چه کسی پرسان کرده این شخصیت حقوقی چند قضیه حقوقی را به چه سویه حل فصل و چقدر ان قید ارشیف است ؟ چه تاکتیک های دریوری را در زمینه تحقیق و حصول درامد به کار بسته است ؟ اسکلیت امده بود به خرس هیولا تبدیل شده و جناب فرید جان بوت پاک شان از بزدلی حرف زدن را یاد نداشت حالا گرگ و متخصص رشته عواید حقوقی و پیداگری شان به مراتب بالاتر از خطر است . قحط الرجال است یا توهین مردم ؟
  برادر تینگداش فاریابی !!! هرکسیکه هستید و هرکجاکه باشید لطفا متوجه جان خود باشید اقای سلطان سنجر ولسوال اندخوی را دیده فکر نکنید که جهان گل و گلزار است .
  این کله های بقایای دوران یزیدی که کلمه انترنیت را برای اولین بار شنیده و به شنیدن اخبار افغانستان وقت ندارد چون خوردن و خوابیدن عادت کرده و اسناد مکتب شان جعلی به سیاست چه میداند ؟ و دموکراسی را چه میداند ؟اینها مانند پشک در جستجوی تینگداش فاریابی هستند تا هرچه زود تر اورا شناخته با یک تهمت نا حق قید زندان یا در کدام پسکوچه ترور و از شر ان خود را خلاص نموده به زنده گی ماقبل قرون اوسطایی خود ادامه دهد.
  قلیچ توغناق اندخویی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: