چند سخن با نویسنده مقاله «اتحاد تاجیکان نیاز حیاتی»


دشنام نامه یی را تحت عنوان «اتحاد تاجیکان نیاز حیاتی» در بعضی از سایت های انترنتی مطالعه کردم و از پُر رویی نویسنده آن شگفت زده شدم.

تیتر برجسته ویا در انتخاب چکیده این مقاله چنین آمده است:

 (ما همهء زندگی و هست و بود خود را در طول تاریخ قربانی «آدم ساختن» یورشگران و فاتحان، و صاحبقرانها، ایلخان ها، و بابا ها کرده ایم. این ما بوده ایم که هر وحشی و تاراجگر تاریخ را راضی و مجبور به پذیرش مدنیت کرده ایم، پارسی یادش داده ایم و شهرهای خود را (مدنیت) را نگهداری و شگوفان کرده ایم. این ما بوده ایم که با حضور پررنگ زبان وفرهنگ ما مدنیت، امنیت و شگوفایی بوده است و هرزمانی که از صحنه برون رفته ایم، سرزمین ما و شهرهای ساخته شده بدست ما به ویرانی گراییده است…)

درین پاره اقتباس یک حرف هم کم و زیاد نشده است. من از تمام محتوای مضمون فوقاً نامبرده فقط همین را مرور کردم و فهمیدم که نویسنده این جملات سرهم بندی شده چه میخواهد بگوید و ضرورت آنرا ندیدم که این مطلب را تا آخر بخوانم و نمیدانم در عمق این گویا مضمون کدام دشنام های دیگر نوشته شده است. و میخواهم صرفاً درین ارتباط چند کلمه یی به عرض برسانم.

اولاً اینرا باید گفت که اینگونه «جوش خوردن کاچی» ویا دشنام دادن خصمانه سه علت دارد، یا اینکه این آدم وظیفه گرفته است که درین مرحله حساس نفاق افگنی در بین ازبک، هزاره و تاجیک را سازماندهی کند ویا اینکه گرفتار کدام مریضی خودبزرگ بینی است که تحت تآثیر حوادث، از حالت خود پریشان و مآیوس میباشد و سوم اینکه با این دشنام بی پرده و دور از ادب ، این شخص میخواهد که دیگران را تحریک کند تا برعلیه او مقالات نوشته شود و ازین راه خود را مشهور و معروف بگرداند یعنی به گفته مردم عوام افغانستان که میگوید ( در محراب مسجد نجاست انداز و نام خود را بکش ) .

اگر کسی از ازبکها ویا هزاره ها ویا دیگر اقوام ترکتبار که اسلاف ایشان مورد توهین و دشنام قرار گرفته است ، در جواب گویا مقاله این جناب بی خبر از تاریخ ، بر وزن عفت اهلیت او قلم فرسایی بکند، یقیناً که سو تفاهم ها توسعه میابد و یک خصومت غیرضروری در بین این اقوام باهم برادر پیدا میشود.

درین مرحله طوفانی و حساس که روزانه صدها انسان بیدفاع اعم از پیر و جوان و مرد و زن و طفل قربانی بمباردمان بیرحمانه قوای اشغالگر قرار میگیرد، جنگ های جنوب به شمال انتقال داده میشود، فاشیسم به اضمحلال کامل هویت اقوام غیرپشتون را با طرح دسیسه توزیع تذکره الکترونیکی نزدیکتر میشود، طالب های لر و بر خط دیورند به خاطر اخذ قدرت سیاسی و نظامی و حکومت کردن دوباره آنها بالای ما دعوت میگردد و بالآخره بار دیگر خطر زیرپا شدن جان و مال و ناموس مردم با گذشت هر روز متصورتر میگردد، درین حالت به جای آنکه شعار اتحاد عملی عناصر عدالت پسند تمام اقوام رهگشای وحدت ما در مقابل اینهمه زورگویی گردد ولی متآسفانه عناصر نفاق افگن ، آگاهانه ویا غیر آگاهانه به خصومت های قومی دامن میزند.

اگر آقای نویسنده مقاله » اتحاد تاجیکان نیاز حیاتی» و همفکران شان میخواهند که تاجیکان را متحد بسازید، این کار نیک و ثواب خواهد بود زیرا که در وجود هر اتحاد، فکر سالم تولید میگردد، و اتحاد ذات البینی اقوام باعث اتحاد واقعی ملی میگردد اما به خاطر متحد شدن حتمی نیست که قومی را اهانت شود و دشنام داده شود.

ایشان نه کم و نه بیش گفتند که یورشگران و فاتحان و صاحبقرانها، ایلخان ها، و بابا ها را آدم کرده اند! یعنی به قول آنها بغیر از برادران تاجیک ، درین سرزمین و منطقه همه حیوان بودند که تاجیکها ایشان را آدم ساختند!!! امیدوار هستم که به تاریخ آگاهی کافی داشته باشند تا بدانند که تحت همین گروپ هاییکه ایشان (تاجیکها) آنها را «آدم» کرده اند، اقوام ازبک، ترکمن، هزاره، قزلباش، بیات، قرقز و پشتون مطالعه میگردد. یعنی به گفته شما هیچکدام ازین اقوام آدم نبودند و همه وحشی و تاراجگر بودند و شما تاجیکان اینها را مجبور به پذیرش مدنیت و آدم کردید!!! ولی آنقدر متوجه گپ خود نشدید که این فیر شما پسلگد بسیار قوی و مهلک دارد و اگر کسی از شما بپرسد که ای پدر رحمت!

آنقدر مخلوق ملیونی را از وحشی گری و تاراجگری نجات دادی و ایشان را مجبور به پذیرش مدنیت کرده و آدم کردی که این مخلوق مدنیت های جاویدان برای بشریت آفریدند، شهر ها، باغ ها، قصرها، بت های بامیان، تاج محل ها وغیره عجایبات از فلات ایران تا نیم قاره هند، آسیای مرکزی و اروپای شرقی بنا کردند، اما چرا خودت تا هنوز آدم نشدی و از مدنیت تو اثری نیست!؟

آقای نویسنده دشنام نامه چه جواب خواهد داد!؟

آقای نویسنده این دشنام نامه!

باور کنید که شما و همفکران شما مجبور میسازید تا دیگران بدون درنظرداشت همه ملحوظات، واقعیت های تاریخی را با همه تلخی های او برای شما بازگو کند.

در باره زبان فارسی ویا به گفته شما پارسی که گویا شما دیگران را آموختید! باید گفت که از قرار ضرب المثل عامیانه وطنی که میگوید (برای اینکه زمین ات خوب سیراب شود، یا دهنه آب رو زمین ات نشیب باشد ویا کاکایت میراب باشد). شما هم میدانید که در گذشته جهانی شدن زبان فارسی بزور به اصطلاح کاکایتان و مربوط به تخت و بخت تورک ها بود و هر جا که قلمرو آنها بود و در همانجا فارسی رواج و رسمیت داشت. دربار آنها مملو از شعرای پارسی گو بود، به دربار همان صاحبقران که شما تاجیکها آنرا آدم کرده اید!!!، بیش از ۵۰۰ مداح پارسی گو معاش مستمری میگرفت. ابولقاسم فردوسی سرمداح دربار سلطان محمود غزنوی بود که به خاطر کلاه برداری مورد خشم سلطان غزنه قرار گرفت و بعداز نوشتن توبه نامه، مزد خود را نه به زر بلکه به سیم بدست آورد و با ندامت از نوشتن شهنامه، به نوشتن یوسف زلیخا پرداخت. ظهیرالدین محمد بابر نواده همان صاحبقران که بقول تان شما آنرا آدم کرده بودید!!!، زبان فارسی را به هند مروج ساخت و خود به زبان فارسی شعر میگفت.

افغانستان امروزی، آسیای میانه، نیم قاره هند، آسیای صغیر، ایران و عراق و دیگر قلمرو های امپراطوری های تورک به زبان فارسی صحبت میکردند، اما میدانید که با اضمحلال امپراطوری تورک ها، گلیم زبان فارسی نیز جمع شده و امروز گویندگان آن صرفاً به ایران، نیم افغانستان و تاجیکستان که یک قشلاق کلان در بین دو کوه است، منحصر گردید. پس گویندگان این زبان محدود به یک و نیم دولت میباشد.

شما! به جای آنکه دیگران را دشنام دهید، باید به روی این تراژیدی قرن به ارتباط زبان فارسی تعمق میکردید و مقاله مینوشتید و ذهن دیگران را روشن میکردید که امروز با دسیسه توزیع تذکره الکترونیکی، زبان پارسی شما از رسمیت سند مهم که شناسنامه تابعیت است، بدور انداخته شده و سند تابعیت با ثبت کلمه افغان برای همگان و به دو زبان انگلیسی و پشتو توزیع میگردد. و تلاشها وجود دارد که گلیم زبان پارسی از افغانستان هم برچیده شود. بناً شما به جای آنکه دیگران را آدم بسازید، کوشش کنید تا همین آدم بودن خود را که زبان تان جز آنست حفظ کنید.

ایشان همچنان فرمودند که (این ما بوده ایم که با حضور پررنگ زبان وفرهنگ ما مدنیت، امنیت و شگوفایی بوده است و هرزمانی که از صحنه برون رفته ایم، سرزمین ما و شهرهای ساخته شده بدست ما به ویرانی گراییده است…). مگر ایشان نگفتند که کدام مدنیت و شهر ها!!!؟؟؟

ایکاش که ازین خواب غفلت بیدار میشدید و به جای خیال پلو واقعاً شهکاری هاییکه در گذشته انجام ندادید، امروز انجام میدادید.

بغیر از اینکه خود ها را با افسانه های دروغین رستم و داستان شهنامه و تاریخ من دراوردی و نژادپرستی آریائسم سنجاق مینمائید و با سو استفاده از زبان فارسی که محصول عنایت تورک ها بوده، به افتخارات آنها بواسطه ایران شجره و قباله میکشید.

حالا برای اینکه شما نویسنده دشنام نامه و امثال شما در آینده سنجیده سخن بگوئید و هیچ کسی را بی موجب توهین نکنید و دشنام ندهید، چند مورد از تاریخ را بی پرده بیان میکنم و از دوستان با شرافت و عزیز تاجیک خود آرزومندم که بیان این واقعیت های تاریخی را ابراز خصم تلقی نکنند.

نویسنده دشنام نامه ادعا کرده است که گویا تاجیکها بابا ها را هم آدم ساختند، واضح است که هدف شان احمد شاه ابدالی و اسلاف او است. شما میدانید که نظر به تاریخ غبار و دیگر اسناد معتبر تاریخی، بعداز مرگ نادر قُلی افشار (البته که شمایان جاییکه مفاد تان باشد آنرا نادرشاه خراسانی) قلمداد میکنید، و نمیدانم که آنرا نیز شما تاجیکان آدم کرده اید ویا از اول نادر افشار آدم بود!!! به همه حال احمد خان ابدالی، توسط نیرو های ابدالی، ازبک و غلجائی به قدرت آورده شد که در آغاز در دولت او نمایندگان همه اقوام حضور داشتند و افغانیزه سازی دولت به تدریج صورت گرفت. و به خاطر پیشبرد اداره امور دولتی احمد خان ابدالی کمیت کثیری از مآمورین دولت نادر افشار وارد افغانستان شده و به اداره امور دولتداری گماشته شدند که آنها عبارت از قزلباشهای افشار هستند که میرزا های اصلی در افغانستان از همین مردم است.

اگر هدف نویسنده دشنام نامه از «آدم کردن بابا» پیشبرد امور دولتی ابدالی ها و اسلاف او توسط قزلباشهای افشار باشد، پس آنها هیچ نسبتی نه از لحاظ مذهبی و نه از لحاظ اتنیکی با تاجیکها دارند. زبان اصلی آنها نیز تورکی و زبان عارضی آنها فارسی میباشد، و یکسال قبل مقاله یی هم تحت

عنوان (پیدایش جنبش پان ترکستی در بین هزاره ها و قزلباشها) از جانب شمایان نشر شد.

در ایران که افراد مثل شما پیرو خط شوونیستی و نژادپرستی او هستید و او را برادر کلان آریائی نژاد خود تلقی میکنید، میدانید که سیستم سیاسی

و نظامی آن بدست همین آذربایجانی ها، تورکمن ها و بعضاً یهودها و ارمنی ها اداره میگردد. مسلماً این نیز برعکس ادعای شماست.

تاجیکستان که شما بیشترین نزدیکی خونی با آنها دارید، یکی از عقبمانده ترین جمهوریت های آسیای میانه به حساب میآید و برای تعیین هر رئیس جمهور آن ، تاشکند و مسکو نقش اساسی را بازی میکند و همانطوریکه میدانید، پیشوای شما امام علی رحمانوف با حمایت مستقیم اسلام کریموف به قدرت آورده شد اما بعداً تحت تاثیر مداخلات و اغواگری های ایران به عهد و پیمان خود نسبت به تاشکند وفا نکرد اما خسارات اقتصادی عهد شکنی رحمانوف را خلق مظلوم تاجیک بدوش میکشند. قسمیکه میبینیم این موضوع نیز برخلاف ادعای شماست که تاجیک ها دیگران را آدم کرده باشند.

آقای نویسنده دشنام نامه! بیائید جوانمردانه، بدون پنهان کاری و بدون ماجراجوئی، نظری به واقعیت های تاریخی به خاطر روشن کردن ادعا های خود بزرگ بینی مریضگونه شما می افگنیم، تا دریابیم که در پهلوی آدم ساختن!!! ها، دیگر چه دستآورد ها دارید؟!

در تاریخ افغانستان تاجیکها سه بار به ریاست قدرت سیاسی رسیدند:

۱- حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو ( جنوری – اکتوبر ۱۹۲۹) ؛

حبیب الله کلکانی یا بچه سقا را غلام محمد غبار تاریخ نویس مشهور افغانستان چنین معرفی میدارد: او مرد بیسواد، ماجراجو و در ایام خدمت عسکری گاهی دست به دزدی میزد….. در کاپیسا دسته از دزدان را تشکیل کرد و خود در رأس آن قرار گرفت. شخص حبیب الله طبعاً از اداره یک کشور نی بلکه از اداره حسابی یک قریه هم عاجز بود. (صفحه ۸۱۵ و ۸۱۶ جلد ۱ تاریخ غبار.)

۲- ببرک کارمل ششم جدی ۱۳۵۸ هجری، رقص کنان تحت موزیک قوای اشغالگر شوروی، مملکت را تسلیم روسها کرد و خبر سقوط حفیظ الله امین و به قدرت آمدن خود را هنوز در افغانستان نرسیده و از رادیوی ازبکستان اعلام کرد.؛ تغییر هویت داد و در تذکره خود قوم خود را پشتون نوشت درحالیکه برادرش محمود بریالی تاجیک ماند. گویند که ببرک کارمل روی شاه شجاع را در تاریخ سپید کرد.

۳- برهان الدین ربانی بعداز تکمیل میعاد تعیین شده ریاست جمهوری صبغت الله مجددی، قدرت را بدست گرفت، چشید که مزه دار است، بعداً آنرا غصب کرد. چون ظرفیت، توانایی، اهلیت و کفایت دولتمداری قانونی را نداشت، جنگ های تنظیمی را به حمایت احمدشاه مسعود به اقوام دیگر بخصوص هزاره ها تحمیل کرد و از زخم افشار تاهنوز خون می چکد.

ربانی حالا علمبردار معامله با طالبان است و به خاطر پول و قدرت حاضر است که از همه چیز بگذرد. بیائید آخرین گفته ننگین و شرم آور او را در مورد معامله با طالبان یکبار به خاطر بیاوریم:

استاد ربانی: «بهترین صحنه عمرم مذاکره با طالبان و فیض حضور با ملا عمر، روح نواز بود. ای کاش! باز تکرار می کنم. آی کاش! پنج سال تمام را در جبهه مقاومت ضایع تلف نمی کردم.» برگرفته شده از سایت خاوران، عنوان مطلب ( ایــن همــه را تــاریــخ بــه حــافظـــه خــواهـــد داشت).

قسمیکه دیده میشود این سه پادشاهی هم که شما گذراندید، برعکس آن ادعای شماست که دیگران را آدم کرده باشید.

آقای نویسنده دشنام نامه! این مثالها به مثابه مشتی از نمونه خروار، گپ من نیست بلکه مواردی از واقعیت های تاریخی است که من به گونه مثال برایتان بازگو کردم تا شما و همفکران شما متوجه شوید و به ناحق هیچ خلقی را توهین و تحقیر نکنید.

در آخر مشوره دوستانه من برای شما اینست که به صفت یک روشنفکر تاجیک، تحقیقاتی را برای تثبیت هویت تاریخی تاجیکها انجام بدهید که این خدمت بزرگ برای تاجیکان و دیگر علاقمندان خواهد بود. چون ما میدانیم که در لغتنامه های معروف و دایرت المعارف های بزرگ جهان تعریف هویتی تاجیکها قناعت بخش و دقیق ارایه نگردیده است و درین سردرگمی تعریف های مختلف از قوم تاجیک، بی اساس بودن تیوری نژاد آریائی از یکجانب و اعلان نتیجه تحقیقات کمسیون ژن شناسی علمای غربی تحت رهبری عالم فرانسوی که یکسال قبل در بی بی سی نشر شد و میگوید که (دی ان آ) خلق تاجیک آسیای میانه با (دی ان آ) اقوام ترک نژاد آسیای میانه یکی میباشد، از جانب دیگر، مسئله را پیچیده ساخته است.

اگر شما به جای اینهمه ماجراجویی ها و دشنام دادن ها ، دست به تحقیقات وسیع بیازید و هویت تاریخی تاجیکها را تثبت کنید، و دیگران را آگاهی دهید، بزرگترین خدمت به تبار خود و دیگر اقوام کرده اید.

بار دیگر به نویسنده دشنام نامه و همفکران شان یاددهانی میکنم که دامن زدن به خصومت قومی در بین اقوام افغانستان یک روش شیطانی بوده، نه تنها بزرگترین خیانت بلکه جنایت نابخشودنی در حق اقوام میباشد.

به امید آنکه عقل سالم رهنمای عمل ما و شما باشد

با احترام

عصمت الله نوابی از مزارشریف

Advertisements

7 پاسخ

 1. اولاُ سلام به همه خواننده گان!
  با تشکر از جواب نامه آقای عصمت الله نوابی. متمدن بودن در اصل قرار دادن قوم و مردم خود با دیگران و یکدیگر نیست بلکه نزدیکی با دیگران و پذیرفتن و عملکرد درست بخاطر ایجاد رفاه و آرامش بین مردم است که در دین مقدس اسلام هم تقریبا تمام مسایل بالای همدلی و همفکری و نزدیک ساختن عناصر اجتماع با یکدیگر میچرخد. متمدن ترین شخص کسی است که بخاطر مردم و محیط زنده گی خود و بخاطر ایجاد همبستگی بین آنها حتی با سرسخت ترین دشمن خود هم کنار بیاید و درآمیزد، نه اینکه مردم خود را در مقابل دیگران و دیگران را در مقابل مردم خود حساس تر و دور تر بسازیم. گذشته گان هرچه بودند خواه متمدن و خواه وحشی از خود چیزی بجا ماندند که امروز ما هم از آن مستفید میشویم. اما باید امروز ما از خود چیزی بسازیم تا آینده گان از ما بهره یی ببرند. این من گرایی و توهین به یکدیگر را نباید به میراث بگذاریم.

 2. از نظر آغای حفیظی برمیآید که از جوابیه محترم عصمت الله نوابی خوش نیستند، توهین ها و تحقیر های ترکها از جانب فاشیست های افغان و تاجیک از هر جانب به استخوان رسیده رسیده ، اگر خود مان نمیخواهیم ویا نمیتوانیم که در برابر دشنام دیگران جواب منطقی ارایه کنیم ، حد اقل تلاش دیگران را قدر کنیم . نمیدانم با این روشنفکران اوزبک ها چه شده ، قسمتی به خاطر چوکی چاپلوسی افغانها را میکند و قسمت دیگر آن به بازیچه تاجیکان تبدیل شده و فریب آنها را میخورد .
  یک تعداد ها را به نام رفیق پرچمی دیروز ، برضد مردم اش استعمال میکند و بعضی ها را به نام مجاهد و حزب جمعیتی توسط شورای نظار استفاده میکند ، و بعضی ها هم تا هنوز بنام رفیق خلقی حسرت باند های امین و تره کی را میخورد .!

  من سوال میکنم که آیا در بین اوزبکها هستند کسانی که صرفاً به منافع و دفاع هویت خود فکر میکنند ؟؟؟ تا به کی اوزبک ها دنباله رو پشتون و تاجیک باشد ؟؟؟ یک کمی خود را شور بدهد از به یخن همدیگر آویزان شدن فایده نیست ، شرافت و حیثیت مردم خود را هم درنظر داشته باشید.

  عبدالکریم

 3. Man ba shoma kamilan mawafiqam. Man mekhaham faqat yak kalima begoyam: Beyayim Motahid shawim. Man khodam yak hazara hastam wa az nazar man hech chez ba arzeshtar az nezhadam nest, na din, na mazhab hech chiz balki barayam mohim ki ma hama turk hastim. Ma Hazaraha, Uzbekha, Turkmenha.brother hastim wa bayad motahid shawim. Zinda bod Aquam turk tabar Afghanistan
  Asma. USA

 4. Hazaras, Uzbeks, Tukmens and turks all over the world should be United forever regardless of their belief

 5. Hazaras, Uzbeks, Tukmens and turks all over the world should be United forever regardless of their belief

 6. We are united!!!!!!

 7. I think this website should make a page to teach Turkish!!!

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: