تظاهرات مردم اندخوی


۱۱ حمل اندخوی۱۳۹۰

هزاران تن از مردم شهر اندخوی ولایت فاریاب وقتی دست به تظاهرات زدند که شهردار اندخوی بعضی اخاذی های غیر قانونی را بالای مردم  بزور میخواست تحمیل بکند،مظاهره کننده گان در شهر اندخوی موتر شخصی شاروال این شهر را هنگامی  به آتش کشیدند که فاروق فرهاد شهردار شهر اندخوی به اعترضات مردم بی اعتنای نموده  اعتراضات آنان را بی اهمیت جلوه داد.

اندخوی

اندخوی

مدت هاست كه در اندخوي مافياي فساد اداري بنيانگذاري شده به موجبات ان ماجراهاي فروش مكرر نمرات زمين مردم از طرف مقامات شاروالي ، توزيع قبرستان ها به عنوان نمرات مسكوني كه باعث جاروجنجال مردم شده ،افزون بر ان اخاذي هاي بي رحمانه به بهانه هدايت مقامات بالا چنانچه اجاره داري كه سال قبل 500000افغاني بوده به 6100000افغاني به وسيله مزايده هاي جعلي ترتيب و متكي بران براي هر موتر اموال بنجاره دكانداران تا 10000 افغاني براي 1000 خشت 50 افغاني به همين ترتيب چندين اقلام كه قبلا اجاره داري نداشت علاوه كرده به همين ترتيب با عملكرد هاي مستقلانه شان عوايد اجاره داري را طبق محاسبه كه از طرف مردم تخمين زده شد در سال بالغ بر 40000000افغاني ميرسانيد .

اندخوی

اندخوی

مامور ماليه اندخوي سال گذشته تحت نام خوش خدمتي به حكومت جهت اخاذي شخصي ماليات مردم را از سه برابر الي بالا تر از ان بالابرده كه با قواعد حصول نامشخص هر طوري كه خواسته باشد اخذ نموده مردم را از اين بابت در برابر دولت ناراض ساخت . بنابرين مردم در محو فساد جز تظاهرات راه حل ديگري به خود نيافتند .

مردم اندخوی

تظاهرات مردم اندخوی

مامورين دولت  در محكمه و خلاصه بنام اداره دولتي رشوت مانند بسياري جاهاي افغانستان يك مد روزو كار معمول است كه مردم اندخوي امكان مقاومت بران و راه حل انرا به غير از تظاهرات ومخالفت بر ضد فساد اداري ، اخاذي ، بي قانوني و خود سري هاي مامورين چاره ديگري نيافتند .

مردم اندخوی


اعتراضات مردم كه ساعت 8 صبح 11 حمل به عنوان عريضه به شاروالي اغاذ شد از اينكه شاروال حاضر نشد و تعداد معترضين نيز افزايش يافت تا اينكه به يك مظاهره خود جوش وسيع مردمي مبدل شده بالغ بر 10000 نفر گرد هم امد تا امدن جناب بشير ته ينچ كاملا بي اداره وخود سر بود .

مردم اندخوی

اندخوی

از اينكه عصبانيت مردم در برابر مامورين فاسد به اوج خود رسيده بود بعداز دريافت حصول خواست هاي شان به عنوان هشداريه به مفسد در گام نخست به دروازه منزل شاروال هجوم برده موتر شخصي شاروال را اتش زدند مگر قبل از اينكه اين خشونت به مفسدين ديگر نيز تاثير گذارد خوشبختانه جناب بشير ته ينچ ، وولسوال اندخوي و تعدادي از ريش سفيدان در مقابل مردم ايستاده گي كرده به خواهش ، عذر و زاري با ارامش جلب كردند كه حادثه در انجا پايان يافت .

اندخوی

مردم فساد اداري را سرچشمه سقوط كارهاي تجاري ، دكانداري ، فقر و فاقه گي مردم ميدانند در صورتي مقامات محترم ذيصلاح تدابير جدي در تامين خواست هاي مردم اتخاذ نكنند امكان دارد اعتراضات مردمي در اينده گسترش بيشتري يابد .

محمدی

Advertisements

3 پاسخ

 1. لطفا بازي با اتش نكنيد !
  به تاريخ 11 حمل 1390 تظاهرات گسترده مردم ولسواليهاي چهارگانه اندخوي به بركت توجه سايت هاي معتبر نسل افغاني به نشر رسيده ويديو هاي ان فعلا در دست مردم اندخوي و بعضي سايت ها قرار دارد كه با اشتراك بالغ بر 10000 نفر از اهالي برضد فساد اداري داد زدند ، خواستها و عرايض خود را به مقامات سپردند كه اكنون منتظر فيصله هاي مقامات عالي اند ايا طرف مردم قرارميگيرند يا به طرف فاسد ؟
  انگشت انتقاد مردم بيشتر متوجه مجموع پرسونل شاروالي مركز اندخوي و مديريت ماليه مركز اندخوي بود كه :
  _شاروالي دو دوره قرعه كشي نمرات زمين را طور جعلي به راه انداخته صرفا نام چند نفر محدود را در محضر عام قراعت و بعداز ان صد ها نمرات زمين را به نام هاي مستعار به مقصد فروش بين پرسونل خود تقسيم و تا كنون تعدادي نمرات از فروش باقي مانده در اين شاروالي موجود است .
  _نمرات زمين با ارزش مردم را فروخته به عوض ان از زمين هاي كم ارزش پنهاني خود شان را داده عوايد بين اعضاي مافيا تقسيم شده كه از اين بابت صد ها نفر از هزار تا ده هزار دالر خساره مند شده اسناد شان مكررا تجديد و تجديد نظر شده كه تا كنون مورد بررسي و بازپرس قرار نگرفته است .
  _در باز سازيها چنانچه مسجد جامع علي شير نوايي در مركز شهر اندخوي %100 از اعانه مردم اعمار شد ولي مبالغ هنگفت را به نام اعمار مسجد مقامات شاروال به جيب زدند .
  _اجاره داري مندوي مركز شهر اندخوي كه سال قبل 500000افغاني بود 3500000افغاني به ثبت عوايد دولت 2600000افغاني بنام رشوت ، خيرات ، ذكات و به هر نام مردار به جيب ذيصلاح ريخته شده به 6100000ارتقاع يافت كه اجاره دار با كسب اختيارات عام و تام چوروچپاول عايد خودرا به قرار محاسبه تخميني مردم 40000000افغاني را زير نظر گرفته است .
  _دكاندار هاي شهر اندخوي با زسازي پيشروي دكان هاي خود را از جيب خود انجام داده امكان دارد از اين بابت %80 مبالغ مصرفي بنام بازسازي دولت به جيب شاروال ريخته شده باشد .
  _بازسازي داخل مندوي ارد و برنج دكان ها از حد معيار خورد گرفته شده شمار دكان هاي اضافه شمار تا به ريش سفيد خاين هم به صفت رشوت توزيع و عوايد هنگفت از ان بابت هم حاصل شد كه بي سرو صدا از حلقوم مافيا عبور است و صد ها مسايل ديگر كه توقع عدالت در اين شرايط چندان مورد انتظار نيست امكان دارد محاكمه مردمي انرا به حسن صورت حل و فصل نمايد .
  _ولي اخيرا هيت مقام عالي ولايت فارياب از جمع فرشته گان زمان جهت بررسي امور شاروالي مواصلت ورزيده نواقص كار شاروال را به ساده گي كشف و مورد بازپرس قرار داد اما جناب فاروق شاروال اندخوي از روي مجبوريت چهار نمره زمين جوار سرك آقينه را به تاريخ 22 حمل 1390 به هيت عالي مقام ولايت فارياب طور تحفه (رشوت )هديه نمودند كه گذارش 180 درجه تغير كرده خود هيت نيز شريك دسترخوان شدند .
  _مدير ماليه مركز اندخوي كه سر از سال قبل ماليات دكاكين را به هر دكان دهان پر ابلاغ ميكند دكاندار هوشيار با درك نيت شان اگر 5000 افغاني گفته باشد فورا معامله ميكند 1000 به دكاندار 1000 افغاني به مامور ماليه و 2000 افغاني از جيب دولت معاف در نتيجه 1000 افغاني ماليه به دكان مذكور ثبت و اجرا ميگردد اما دكانداري كه اينقدر ذكاوت نداشته باشد همان 5000 افغاني را هم تحويل ميكند و توهين و تحقير هم ميشود به تناسب تاخير جريمه هم اخذ ميگردد . چنين معامله هاي درون استين به 2500 دكان شهر اندخوي چقدر عايد به جيب مامور ماليه خواهد رفت مگر قرار معلوم پياده مامور ماليه هم حالا چاق شده كه قبلا سل بود . از اينكه جناب مامور ماليه مركز اندخوي از حامي و مربي خارق العاده خود اطمينان كامل دارد بعداز مظاهره مردم تا كنون به چند دكاندار اخطاريه داده كه شما از دست من شكايت كرديد حالا به جزاي اعمال تان ميرسانم دست تان تا لندن ازاد . اين هم شد جرات مافيا .
  مقامات عالي مرتبه افغاني ما حد اقل تصور كنند كه 10000 نفر را ايا ميتوان از خانه اش كشيده به ميدان اورد تا خواست و اراده و درد خودش نباشد ، اين مظاهره خودجوش بود اگر خداناخواسته يك اشپلاق شود از نفوس 450000 نفري اندخوي چقدر نفر به ميدان مظاهره حاضر خواهد شد و كدام قدرت انرا محار كند ؟
  اميدوارم شبكه محترم گذارش هذا را به نشر بسپارند تا نظرات مردم و گروپ مافيا نيز در اين مورد زبان باز كند تا سياه و سفيد روشن شود .
  بااحترام :نياز مراد فاريابي

 2. صاحب نظر محترم نياز مراد فاريابي فشرده گذارشي از فساد اداري يك دو بخش ادارات اندخوي را بازگويي كرده اند فكر ميكنم كه قطره از دريا است چنانچه بعداز لغو حكم دوازده بر يك، مقام شاروالي به رهبري جناب فاروق يك سال ديگر هم به حكم شخصي از دكاندار ها جمع اوري گرديد اگر كرايه ساليانه يك دكان را طور اوسط 840 دالر تخمين كنيم دوازده بريك ان براي تمام دكان ها در سال 175000 دالرميشود .
  قيمت نمره زمين ها چه از طريق فروش مردم يا مستقيما از طرف خودشان كم از كم 16000افغاني اخذ واين عمل تكرار و مكرر در هر بار خريد و فروش اخذ ميگردد كه براي صد ها نمره زمين گپ شان درسال به مليون ها افغاني ميرسد در حاليكه رقم اصلي حتي به بانك هم ارتباط نگرفته در دفتر خودشان انجام ميابد . جناب قادر مامور اين شاروالي ده نمره زمين سرقتي شان را در يك محل واحد چارديواري كرده اند چنين يك امكان بدون سو استفاده ميسر نيست . در خريد و فروش هر نمره زمين 4000 افغاني بنام شيريني حتما اخذ ميگردد كه اين عايد هم در سال صد ها هزارافغاني ميشود .
  پرسونل شاروالي وضعيت فعلي را براي خود خطر ديده فروشات زمين در شاروالي به شدت جريان دارد. از اينكه زمين هاي خريد و فروش بعداز 11 حمل 1390 بيشتر زير سوال مردم قرار دارد بايد از طرف هيت دولتي ، خريدار و فروشنده مورد بازپرسي قرار گيرد تا مليون ها افغاني عايد فروشات نمره هاي سرقتي شان كه از جمله بيت المال شناخته ميشود حيف و ميل نشود .
  كليه اجراات بعداز 11حمل 1390 شاروالي قدم هايست جهت رفع اثار اختلاس ، سرقت ها ، اضافه ستاني ها و غيره موارد غير قانوني بوده لازم است تا از اعتبار ساقط دوباره مورد بررسي قرار گيرد . اگر رسيده گي واقعي صورت گيرد كوچكترين مامور شاروالي صد ها هزار و كلان هاي شان مليون ها دالر اندوخته دارند .
  مدير ماليه مركز اندخوي كه طي يكسال گذشته زير عنوان جريمه از دكانداران اخذ نموده ولي اكثريت ان ثبت دفتر نميباشد از مليون ها افغاني تجاوز ميكند . چرا يك معلم از معاش خود زندگي بخور ونمير دارد ولي مامورصاحب ماليه درجريان يكسال يك دربند حويلي در ميمنه ، يك دربند حويلي در اندخوي و يك عراده موتر مدل جديد و زندگي مرفع را تامين ميكند ايا اين عمل شان از جمله دلايل اثباتيه موجوديت اختلاس و رشوت نيست ؟
  همشهريان محترم اندخوي با حفظ هوشياري تا فيصله نهايي مقامات بالا از معامله با اين ادارات محتاط باشند و هرگونه نواقص و جنايات ادارات فاسد را به اين شبكه محترم ارسال نمايند تا با مطالعه ان مقامات عالي دولتي موضوع را بي كم و كاست مورد بررسي قرار دهد تا شكايات و اعتراضات بعدي مردم همه جانبه رفع گردد در غير ان در تظاهرات بعدي زير نام بيخبري مردم را هم گنهكارخواهند شناخت .
  بااحترام:رحمن قل اندخويي

 3. […] تظاهرات مردم اندخوی […]

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: