ارجفنامه یک بیمار روانی تحت عنوان (نفوذ توركيه در افغانستان)


پوشیده نیست که از مدت ها بدینسو سایت خاوران در ردیف سایت های تاجیک میدیا، تاجیک پرس، تاجیکم و امثالهم به مرکز ناشر افکار اوزبیک ستیزانه و هزاره ستیزانه تبدیل گردیده است و گاه گاهی کله عناصر نفاق افگن از یخن این سایت بیرون میآید. اینبار نیز شاهد آن بودم که یک مریض سالخورده چوپخطی دیگر بنام عمر زاهدی که مداوای مرض آن بجز از وداع حسرت انگیز با زندگی ننگین نفاق افگنانه در بین ترک و تاجیک چیز دیگری نیست، در سایت خاوران خزیده و به چپ و راست فیر های هوائی کرده است، که اگر هزیانات مریضگونه و ستیزه جویانه آنرا بخوانید، میدانید که همچو مریض های صعب العلاج دیگر ستیزانه، از روستار تره کی سپه سالار فاشیسم قبیله کدام فرقی ندارد.

من نمیخواهم که قلم خود را به جواب این ارجفنامه، با نوشتن جواب آن آلوده بسازم، اما آنقدر به این مریض سالخورده خاطرنشان میکنم که به جای نفاق افگنی شیادانه در بین دو قوم باهم برادر ترک و تاجیک، بهتر میبود که اظهارات بی پرده قبله گاه فاشیسم قبیله روستار تره کی را در شبکه ی جهانی فارسی تلویزیون (بی بی سی) در برنامه ی زیر عنوان » افغانستان به کدام سو می رود؟ گوش فرا میداد و با مغز عصبی المزاج خود درک مینمود که فاشیسم خون آشام طالبانی در پی یک روانش در مقابل اوزبیکها، تاجیکها و هزاره ها است که با غصب قدرت بار دیگر افغانستان را به حمام خون تبدیل نماید. و درین راستا از هیچگونه تلاش دریغ نمیکند تا این اقوام را برعلیه همدیگر قرار داده و با ضعف آنها هرسه را نابود سازد. اما آدمک های بی خاسیت، نوکر منش و کم ظرفیت مانند عمر زاهد و هم قماشهای آنها به خاطر خوش خدمتی به آخوند های ایران ویا به رحمانوف ها، آب را به آسیای دشمن میریزند.

ارسالی: پیغمبرقُل صالح از مزارشریف/ففتا

اینهم شما و اینهم ترسبات ذهن علیل یک مریض سالخورده:

نفوذ توركيه در افغانستان

سرزمين افغانستان يكي از مناطقي است كه در يكصدسال اخير شاهد رواج انواع بينش هاي سياسي بوده است و جالب تر آن كه طرفداران هر يك از اين عقايد درصدد تحميل آمال و آرزوهاي خود بر تمام مردم افغانستان بوده اند. افغانستان در يك قرن اخير صحنه هاي متضادي چون تجدد طلبي امان الله خان، سنت گرايي محمد نادرشاه، مشروطه خواهي محمد ظاهر شاه، قوم گرايي داوود خان، كمونيستی دوره احزاب خلق و پرچم، اسلام گرايي مجاهدين و بالاخره فرقه گرايي متعصبانه طالبان را به خود ديده است.

يكي از انديشه هاي سياسي كه به ويژه پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي سعي كرده است در سرتاسر آسياي میانه و از جمله در افغانستان جاي پايي براي خود باز نمايد، پان تركيسم است. طرفداران عقيده پان تركيسم به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سعي كرده اند با استفاده از ويژگي هاي نژادي و زباني مشترك بين مردمان منطقه آسياي میانه نوعي وحدت سياسي را در اين منطقه به وجود بياورند كه البته در راستاي منافع تركيه و براي قدرت بخشيدن هرچه بيشتر به تركيه بوده است. آنها همچنين در تلاش بوده اند تا با تكيه بر اشتراكات نژادي و زباني هر يك از اين كشورها را به دوست و متحد وابسته به تركيه تبديل نمايند، اين سياست در افغانستان هم با جديت تمام تعقيب شده است. افغانستان سرزمين اقوامي همچون تاجيك ها، پشتون ها، هزاره ها، ازبك ها، قزلباش ها، نورستاني ها و تركمن ها است.

در بين اين اقوام مختلف، اوزبیک ها، هزاره ها، قزل باش ها و تركمن ها ريشه نژادي ترك دارند كه در اين ميان هزاره ها و قزلباش ها از نظر فرهنگي كاملا به ايران نزديك هستند و در واقع از لحاظ تمام عناصر فرهنگي همچون زبان و مذهب به مليت ايراني مرتبط هستند. ولی در این اواخر با به میان آمدن شرایط جدید در منطقه و افزایش نفوذ ترکیه، پان ترکیست های منطقه در صدد جذب این دو گروپ قومی و شامل کردن شان در برنامه های خود برآمده اند. سران این مفکوره با مطالعه ژرف در جامعه افغانستان به این نتیجه رسیده اند که برای نیل به اهدافشان باید اینها را با خود داشته باشند و با بوجود آوردن وحدت بین اوزبیک ها و ترکمن ها از یک طرف و هزاره ها و قزلباش ها از طرف دیگر وزنه اجتماعی را به نفع خویش در کشور تغییر دهند.با توجه به نفوذ زیاد ترکان علوی در ارتش و استخبارات ترکیه و لابی های حمایت کننده شان، نظریه پردازان و سیاست مداران ترکیه به این نتیجه رسیده اند که حمایت از اوزبیک ها و ترکمن ها باید موازی با حمایت از هزاره ها و قزلباش ها باشد.البته پافشاری ترکیه در آینده احتمالاً واکنش ایران و حلقات حامی شان در داخل شدن به حوزه نفوذ ایران را به میان خواهد آورد.افزایش فعالیت مکاتب افغان ترک و نشر سریالهای ترکی در رسانه های حامی پان ترکیسم (مانند تلویزیون طلوع،تلویزیون آینه و……) تهاجم فرهنگی مخفی محسوب می گردد.

اما اوزبیك ها از ديرباز با تركيه مناسبات حسنه داشته و بعد از نابودي شوروي هم به متحد استراتژيك تركيه در آسياي مركزي تبديل شده اند. آنها وزنه سياسي با اهميتي در افغانستان به ويژه در شمال اين كشور هستند و از عوامل مهم ترغيب تركيه براي حضور در افغانستان و ترويج پان تركيسم در اين كشور بوده اند. تركيه به خاطر اشتراكاتي كه با اوزبیك ها داشته است در ده سال گذشته از آنها در معادلات سياسي افغانستان حمايت كرده و سعي نموده تا با پشتيباني از اوزبیك ها در شمال افغانستان صاحب قدرت و نفوذ گردد و پان تركيسم را در اين منطقه ترويج نمايد. به خاطر همين هدف تركيه حمايت صريحي از ژنرال دوستم به عنوان نماينده اوزبیک ها ابراز داشت. اوزبیک ها با وجودی که از نظر نژادی به هزاره ها و قزلباش ها ترک تبار محسوب می شوند ولی از لحاظ تاریخی در دو جبهه کاملاً متضاد قرار داشته اند. از یک طرف اتحاد اوزبیک ها و عثمانی ها و از طرف دیگر اتحاد هزاره ها و قزلباش ها و جنگهای متعدد شان در خراسان به منظور کسب نفوذ وقوع پیوسته است که مثال برجسته آن جنگ خراز می باشد. بدین لحاظ اتحاد این دو قطب متضاد به دلیل تفاوت ها ی ایدیالوژیک حد اقل در آینده نزدیک دور از ذهن به نظر می رسد. سياست تركيه در ترويج پان تركيسم حتي به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان هم تعقيب گرديد و آنها پس از شكست دوستم از طالبان هم علاوه بر پناه دادن به وي با رويه جديدي سعي در نفوذ به فضاي سياسي افغانستان تحت كنترل طالبان نمودند و عده اي را در لباس اسلام گرايان طرفدار طالبان به افغانستان گسيل داشتند تا در زير پوشش همكاري عقيدتي با طالبان مدارسي را در افغانستان تأسيس نموده و در اين مدارس پان تركيسم را ترويج نمايند كه البته اين مسئله براي رهبران طالبان آشكار گشت و آنها دستور اخراج اين مروجان پان تركيسم و تعطيلي مدارس شان را صادر نمودند. در برهه بعد از سقوط طالبان، تركيه درصدد بوده با پي گيري سياست هاي ذيل در افغانستان بعد از طالبان، قدرت را به دست گرفته و به گسترش پان تركيسم در اين منطقه كمك نمايد:

الف: تركيه از بدو سقوط طالبان تلاش كرده است تا با روند به وجود آمده پس از كنفرانس بن همكاري كند و در اين راستا بوده است كه تركيه مناسبات صميمانه و نزديكي با دولت موقت و پس از آن دولت انتقالي افغانستان برقرار كرده و در بازسازي افغانستان وهمچنين برقراري امنيت در اين كشور فعالانه مشاركت كرده است. تركيه سهم عمده اي در نيروهاي ائتلاف بين المللي مستقر در افغانستان (ايساف) داشته و حتي مدتي فرماندهي اين نيروها را عهده دار بوده است. همين موضوع كمك زيادي به نفوذ تركيه در افغانستان مي نمايد، اين امر با توجه به پيشينه تاريخي هم كه تركيه در افغانستان دارد و برعكس كشورهايي همچون انگليس، روسيه، عربستان و پاكستان سابقه منفي در ذهنيت تاريخي مردم افغانستان ندارد، مي تواند منجر به قدرت گرفتن تدريجي تركيه در صحنه سياسي افغانستان گردد.

ب: تركيه همچنان از ژنرال دوستم و حزب وي يعني جنبش ملي اسلامي شمال كه نمايندگي اوزبیک ها را به عهده دارد، حمايت كرده و سعي مي كند تا محدوده قلمرو قدرت اوزبیک ها را در شمال افغانستان گسترش دهد.

البته مانع جدي كه بر سر ترويج پان تركيسم بين هزاره ها و قزلباش هاوجود دارد فرهنگ كاملا ايراني آنها ست، آنها فارسي زبان و شيعه مذهب هستند و در گذشته هم نزديكترين روابط را با ايران داشته اند به سهولت تحت تأثير پان تركيسم قرار نمي گيرند، گرچه مناسبات نزديكي با تركيه داشته و حتي از تركيه كمك هايي هم دريافت كرده اند.

به هر حال ترويج پان تركيسم در افغانستان امري پيچيده است كه كمتر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و به نظر مي رسد در آينده نزديك موجب بروز معضلاتي در صحنه سياسي افغانستان شود. در حال حاضر مي توان پيش بيني كرد، در صورتي كه پان تركيسم در بين هزاره و قزلباش هابتواند نفوذ كند بازهم شاهد تحميل يك عقيده خارجي به مردم افغانستان خواهيم بود، كه اين مسئله مسلما باعث افزايش تضادهاي قومي و عقيدتي در جامعه متكثر افغانستان مي شود. موردي كه به خصوص براي تاجيك ها زيان بار خواهد شد و آنها را به سرنوشتي شبيه تاجيك هاي تحت سلطه ازبكستان (سمرقند و بخارا) دچار خواهد كرد، امري كه فرآيند ملت و دولت سازي در افغانستان را از مسير طبيعي آن كه بايد بر اساس هويت اصيل و برخاسته از فرهنگ خراسان بزرگ (مشاركت همه اقوام آريايي و ترك) باشد، دور خواهد ساخت.

عمر زاهدی/خاوران

Bookmark and Share

Advertisements

5 پاسخ

 1. سلام خدمت همه خوانندگان عزیز
  نوشته آقای عمر زاهدی تحت عنوان نفوذ ترکیه در افغانستان را خواندم، به چند مورد آن مختصراً اشاره میکنم :
  اول اینکه ما به عنوان شهروندان افغانستان مداخله هیچ کشوری را قبول نمیکنیم، در صورت مشاهده و موجو دیت اسناد مبنی بر مداخله و نفوذ (هر کشوری که باشد) باید دولت و خصوصاً ارگان های امنیتی مسؤولیت دارند تا موضوع را پیگیری نمایند.
  دوم اینکه مداخله علنی پاکستان و نفوذ فرهنگی ایران مهمترین نوع مداخلات د ر کشور ما هستند که باید بیشتر و اولتر به آن پرداخته شود.
  سوم اینکه زمانیکه برادرهای پشتون ما این ح ق را به خود میدهند که اقوام دو طرف دیورند را یکی بدانند و زمانیکه برادران تاجک ما به اتحاد فارسی زبا نان ایران، تاجکستان و افغانستان میکوشند، پس مسلماً ترک ها نیز میتوانند از اتحاد اقوام و ممالک ترک تب ار سخن بزنند که به نظر من عیبی ندارد. به هر حال اتحاد بهتر از افطراق است و ما نباید از اتحاد دیگران بهراسیم بلکه به اتفاق خود سعی کنیم.
  چهارم اینکه قسمیکه ما همه شاهد هستیم مکاتب افغان ترک بیشتر جنب ی اسلامی دارد تا ترکی، و در قسمت آن من اصطلاح پان اسلامیزم را قرینتر به واقعیت میدانم تا اصطلاح دیگر ی، و از طرف دیگر دیده شده است جوانانیکه از مکاتب افغان ترک فارغ میشوند با گرفتن نمرات عالی در دانشکد ه های خوبی راه میابند، بنظر من از خدمات مکاتب افغان ترک در قسمت آموزش باید قدردانی نمود ویا حد اقل ن باید از آن انکار کرد. اگر مواردی هم دیده شود گویا آنها جوانان را به مسایل قومی جهت دهی میکنند سپس وز ارت معارف باید به آن رسیدگی قانونی نمائید.
  پنجم اینکه تلویزیون طلوع به نظر من به نفع ترک ها نی بلک ه با آوردن اصطلاحات جدید از کشور ایران به نفع ایرانی ها و فارسی زبانان کار میکند، اگر درین جا هم تخط ی دیده میشود باید وزارت فرهنگ به آن رسیدگی لازمی و قانونی نمائید.
  ششم اینکه ما باید در علاج درد خو د باشیم، ما در کشور خود چه کردیم که به حق طلبی کشورهای همسایه برویم، حالا که ما متأسفانه در جنجال ها و کشمش های قومی خود در گیر هستیم این معنی را ندارد که کشورهای همسایه هم آرام زندگی نکنند.
  گپ آخر اینکه: هدف من رنجاندن کسی نیست بلکه صرف نظریات و برداشت های خود را بعد از خواندن مقاله فوق تحریر نمو دم. مثلیکه نویسنده این مقاله نیز در اخیر متن اشاره کرده اند، من هم حامی و طرفدار اتحاد هستم زیرا اتح اد اقتدار به ارمغان میاورد.
  تشکر

 2. برادر محترم، هیچ وقت از کلمات عوام فریبانه استفاده نموده و نژاد اصیل و ترک بودن هزاره ها را زیر سوال نبرید. چیزی که مثل آفتاب روشن است حاجت به این تفصیلات شما نیست چون تاریخ کاملا به ثبوت میرساند که هزاره ها ترک نژاد هستند و هیچ گونه پیوند با تاجیکان نداشته و ندارند.

  با وجود تغیر زبان هنوز هم اکثر جاهای که هزاره ها زنده گی می کنند نام ترکی داشته و کلمات اصیل ترکی را تا به حال استفاده می کنند .

  آیا اینکه هزاره ها با تاجیک ها پیوندی دارند یا نه، بیاید از قمندان عطا در بلخ بپرسید که با چه ن وغ تعصب با ترک نژادها با شمول هزاره ها برخورد می کند.

 3. به آقای عمر زاهدی باید مدال داد. چون نظریات شان واقعا قابل قدر است. چون مسایل اتکا کردن به تمدن و قدرت های غیر اسلامی تا مغز استخوان جناب ریشه دوانیده است باید مردم افغانستان یکپارچه شده همین روش را تعقیب کنند. یعنی باید مانند آقای زاهدی و همفکران شان باید اتکا به ممالک چون فرانسه و جرمنی و روسیه کرد. نه به یک مملکت اسلامی. بجای اینکه اقوام ترک تبار از دولت حق خود را دعوا کنند باید بگذارند به جناب شان تا از این ها بخاطر کسب قدرت منحیث سوخت استفاده کنند. تورک سیزی های ایران در خاک ایران و خارج آن و به عین ترتیب یکتعداد از اقوام تاجیک ما باید تحقق پیدا کند. همان طوری که زاهدی گونه ها با استفاده از احساسات مردم باعث سقوط رژیم های قوم گرا شده بعد از رسیدن به قدرت از این اقوام جدا شده و تمام نتایج خونبهای قربانیان این مبارزات را به نام خود اعلان نمودند باید هنوز هم از نظر آقای زاهد و زاهد گونه ها این دو قوم همیشه آماده باش به فرمان ایشان باشد بدون این که کدام درخواست و آرمانی داشته باشند. اما امروز اینطور نیست. این اقوام این ها را شناخته اند و به تعهدات ایشان باور ندارند از این لحاظ آقای زاهدی و همفکران شان دست به چنین توطعه ها میزنند.
  از نظر این ها باید تورک های در برابر کار های فاشیستی آنها مانند کار های تصفیه سازی تورک ها در بلخ توسط معلم عطا و در سایر نقاط عطا گونه ها خاموشی اختیار کنند و مانع کار آنها نگردند.

  و در زمینه فغان شان در باره پان ترکیزم باید گفت که در اول از مرام های پان ترکیزم آگاهی حاصل کنند بعد در باره بنویسند کدام ممانعت وجود نخواهد داشت. باید بدانند که پان تورکیزم تفاوت زیادی با پان فارسیزم دارد اینها تنها از نظر همان خود (پان فارسیزم ) میبینند. در حالیکه تفاوت بین این دو اندیشه از زمین تا آسمان است.
  پاینده باد ترکستان کبیر

 4. aen naweshta khale khob asta bare az ae k ma torka bayad k motawaje bashem

 5. زنده باد قهرمان دوستم باتمام توركهاي غيور افغانستان. برادر تورك شما از اصفهان

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: