تجدید پیمان با رهبر شهید


جنرال عبدالرشید دوستم، سردار نظامی افغانستان ، طی پیام روشن وتاریخی، مواضع خودرا در قبال جرگه مشورتی صلح اعلام نموده است. گرچه اکنون جرگه مشورتی صلح آقای کرزی پایان یافته است. اما پیام جنرال دوستم از ابعاد مختلف میتواند به عنوان یک پیام تاریخی مورد مطالعه قرار گیرد. چون این پیام هوشدارهای بسیار سجنشگرانه ای با خود دارد. اگر سیاست گذاران افغانستان وجامعه جهانی به آن توجه نکند، شاید پیامدهای ناگواری با خودداشته باشد که مهار کردن آن برای همه جوانب بسیاردشوار خواهد بود. پیام جنرال دوستم اگر از یکسو تبیین خیلی روشن از نقش جانبازانه وی در کوران حوادث خونین افغانستان می باشد از سوی دیگر این پیام با شفافیت لازم ، صداقت، وفا به عهد، فداکاری وراست کرداری، جوامع محروم ازبک ، هزاره وترکمن را روایت میکند.

جنرال دوستم، در این پیام با صراحت از تعهد وپابندی خود در راستای تحقق عدالت ملی واجتماعی، حقوق بشر ودموکراسی در افغانستان سخن گفته واضافه میکند که همین تعهد سبب گردید که من نیروی  نظامی ۱۵۰ هزار نفری خودرا منحل نموده وسلاح خودرا به دولت تحویل بدهم. من ازچنان دیپوهای بزرگ سلاح برخوردار بودم که تا به امروز نتوانسته اند که این دیپوهای نظامی را تخلیه نمایند.بدینسان به عنوان فرزند این کشور وبرخاسته از یک جامعه محروم،به خاطر تامین صلح و آرامش در افغانستان اولین کسی بودم که به پروسه » دی . دی . آر» پیوستم.

جنرال دوستم، پس از پیروزی مجاهدین از تعهد و پیمان خود با رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری ، با حرمت تمام یاد میکند و بار دیگر به آرمان شهید مزاری تجدید میثاق میکند. اگربخواهیم ویا نخواهیم آقای دوستم رهبر بلامنازع جامعه ازبک وترکمن افغانستان است که دست کم گرفتن سخنان او در واقع بازی با آتش است. چون بار ها ودردوره های مختلف تلاش صورت گرفت که اورا از صحنه سیاست افغانستان حذف نمایند. اما این مردم ازبک وترکمن بودند که به صدای رهبر خود لبیک گفتند وبا استقبال میلیونی شان از راهکارها ، شخصیت وهدایتگری او حراست کردند. بارها ما شاهد توطئه های منظم وپنهانی علیه جنرال دوستم بوده ایم. اما پایگاه اجتماعی این شخصیت بی بدیل نظامی در میان مردمش، سبب گردید که همه دسایس خنثی گردد. سعی کردند که افراد قلابی از جامعه ازبک وترکمن را برعلیه وی بر انگیزند وپول گزاف برای بالا بردن شخصیت کذایی این گماشته گان صرف نمودند. ولی جامعه ازبک وترکمن با هوشمندی و خرد جمعی در برابراین توطئه ها ایستادگی نمودند و حتی بانثار جان شان از رهبر خود حراست کردند. جنرال دوستم همانطور که خود در پیام اش میگوید ، قامت استواری است که نمیتوان  آنرا به سادگی خم نمود. چون مردم او یکپارچه از او دفاع میکنند. گذشته از آن جنرال دوستم یک سد بزرگ در برابر تروریزم، افزون خواهی وتمامیت اندیشی عناصری  است که در درون وبیرون دستگاه قدرت افغانستان با وی خصومت می ورزند. اما این  قامت استوار ، این سردار نظامی ، واین سیمای شجاع ومبارز دادخواهانه جوامع محروم افغانستان، متجلی تر ازان است که توطئه بازان هوای حذف اورا از صحنه سیاست افغانستان در سر دارند. همانطوریکه رهبر شهید استاد مزاری، پل ارتباط میان جوامع محروم افغانستان بود اکنون جنرال دوستم در نبود آن اسوه ای مقاومت رسالت همگرایی، همدلی ومبارزات مشترک عدالتخواهانه ای جامعه ازبک، هزاره وترکمن را به عهده دارد. آنچه که دراین آشفته بازار سیاست میتواند مایه های امید را بشگفاند حضور پررنگ شخصیت های مثل جنرال دوستم است که برای جوامع محروم و از جمله ترک تباران افغانستان، موهبتی به شمار میرود.

جنرال دوستم در این پیام تاریخی خود از تجدید پیمان خویش با شهید مزاری چنین سخن میگوید:

» به هر انجام، در شروع قیام با استاد شهید عبدالعلی مزاری رهبر بی بدیل مردم هزاره و از رهبران ملی افغانستان، عهدی و پیمانی بسته بودم. من به شما مردم، و به ویژه مردم قهرمان هزاره جات می گویم به آن پیمان صادق هستم. من در سالهای مقاومت از نزدیک در مناطق شما با درد ها و رنج های شما آشنا شدم. اطمینان داشته باشید، مثل استاد شهید عبدالعلی مزاری با اتکا و احترام به آن پیمان و پیمان های مشترک در دفاع از شما و در کنار شما قرار خواهم داشت. استاد محقق نزدیک ترین دوست من بود و هست ، وقتی که دشمنان استاد شهید ما را مشله میکردند، در قلعه جنگی محمود مستری آمده بود، در آن جلسه چه گفتیم؟ چه گذشت  مجال بحث و روایت آن وجود ندارد. یا فعلآ مقدور نیست. خود یک داستان است، من هم حالا تحمل ندارم دوباره آن جریان را روایت کنیم شاید تحمل شنیدنش برای شما عزیزان هم دشوار باشد. به فرزندان خود که در ترکیه تحصیل می کنند هدایت داده ام جوانان هزاره، اوزبیک و دیگر اقوام هر سال سالگرد شهادت آن قهرمان را تجلیل کنند. پس اجازه ندهید این دوستی بزرگ خدشه دار شود.»

شاید هیچ تبصره بهتر از سخنان فوق آقای دوستم در مورد تعهدش نسبت به رهبر شهید ومردم غیور هزاره، گویا تر نباشد.

جنرال دوستم، به خاطر اینکه بهسود خون گریه میکند وچهره های اصلی ملت در جرگه حضور ندارند جرگه مشورتی صلح را زیر سوال می برد وعدم شرکت خودررا در جرگه هم منوط به این قضایا میداند.

جنرال دوستم، در طی این پیام خود از تمام توطئه ها ودسایس تمامیت خواهان برعلیه جوامع محروم افغانستان پرده برمیدارد و وهمه این دسایس را از آغاز تا انجام بازبان روشن برمی شمارد. ونسبت به هرکدام آن مکث  می نماید. با اشاره به این دسایس در واقع آقای دوستم، به همه گردانندگان پشت پرده این توطئه ها میخواهد هوشداربدهد که مااز مجموعه این دسایس در قبال جوامع محروم  که از درون دخمه های تاریک تفکر تمامیت خواهی برمیخیزد، آگاهی داریم. وافاده میدهد که برای مقابله با این دسایس دستی درجیب نخواهیم داشت. از همه مهمتر آقای دوستم در این پیام خود جامعه بین المللی را توجه میدهد که نباید سیاست های خودرا در افغانستان از آبشخور دسیسه بازان تمایمت خواه برگزیند. وواضح میسازد که تروریزم وطالبان  میخواهند که سد های مقاومت را در برابر شان بشکنانند وراه را برای حضور مجدد شان هموار سازند.

سخنان آقای دوستم وقتی به کرسی می نشیند که نگاهی به جرگه مشورتی صلح کرزی داشته باشیم. در این جرگه فقط یک هدف اساسی باید بر آورده میشد و آنچیزی که آقای کرزی وتیم وی نمیتوانست که به تنهایی وبدون یک بازی سیاسی، به انجام برساند. هدف مشروعیت دهی طالبان بود که از مدتها به اینطرف کرزی ویاران طالبی اش برای آن سرمایه گذاری کرده بودند. گرچه ظاهراً گفته میشود که فیصله های جرگه مشورتی صلح، دولت را ملزم به اجرای آن نمیسازد. اما وقتی از آن به عنوان » حجت ملی » یاد میشود وبلافاصله پس از ختم جرگه برای تطبیق فیصله های آن کمیسیون سازی میشودبدان معنا است که به زودی زندانیان طالبان را رها میکنند،نام رهبران طالبان را از لیست سیاه بیرون می نمایند ودر قدم بعدی آنهارا وارد دستگاه قدرت افغانستان میسازند.برای تحقق این استراتژی هزینه های زیادی پرداخته شده وخیلی با مهارت موانع را از سر راه آن برطرف نموده اند. از همان لحظاتی که آقای کرزی کابینه ای تک قومی خودرا اعلام نمود قدم به قدم در جابجایی مهره های طالبی، پیشروی کرد. هر از چند گاهی با موانع روبرو میشد، یکباره گویا » موضع ملی » میگرفت وتمام کاسه وکوزه را بر سر خارجی میشکستاند. چون کرزی وتیم وی به خوبی آگاه بودند که جامعه بین المللی غیر از او وتیم اش، گزینه ای دیگری ندارد. حتی آن  «سخنان تند» را که در کنفرانس خبری به آدرس جامعه بین المللی گفت، گرچه حامیان جهانی اش را شگفت زده ساخت ، اما آنها به جز از تحمل دیگر راه را سراغ نداشتند. در جرگه هم کرزی وتیم اش توانستند که پلان های را که از پیش در خفا طرح کرده بودند پیاده نمایند وگویا با رای نمایندگان ملت به آن مشروعیت دادند.  ما پس از این به زودی شاهد دگرگونی های دیگری خواهیم بود که خط اقتدار مندی طالبان را بطور روشن وبرجسته به تماشا خواهیم نشست. کابینه ای یک دست، پست های کلیدی تک قومی، حذف عناصری که مانعی در برابر » اقتدار مندی طالبان» شمرده میشوند – ولو تا دیروز یار گرمابه وگلستان کرزی بودند-.

جنرال دوستم، بسیار به صراحت از عهد شکنی دولت کرزی سخن میگوید. وواضح میسازد که او از متن بازی ها هم آگاه است. امادر اینجا ذکر این نکته را لازمی میدانیم که زمان به ثبوت رسانید که اقوام محروم در دفاع از کرزی وکمپاین بسیار گسترده برای انتخاب وی تا چه حدی خوشباورانه برخورد کردند. تعهدات که کرزی قبل از انتخابات با آقای دوستم وآقای محقق داشت ، اکنون به سر آبی بیش نمی ماند. کرزی توسط رای مردم هزاره ، ازبک وترکمن به ریاست جمهوری رسید ولی در روزهای جرگه مشورتی صلح، معاون سخنگوی وی با اشاره به دوستم ومحقق به صراحت گفت که : ما کدام تعهدی با اینهانداشتیم که ملزم به اجرای آن باشیم. وعدم شرکت انهارا در جرگه یک امر ساده وپیش پا افتاده خواند. و وبه گونه ای استهزا هم کرد.

جنرال دوستم در ختم پیام خویش چنین میگوید :

» اما فراموش نباید کرد که موجودیت جنرال دوستم مانع بزرگ برای تروریزم، القاعده و شئونیزم است. به همین دلیل علیه جنرال دوستم دسیسه و توطئه میشود. همه میدانند که جنرال دوستم دیوار و سد بزرگ در برابر تهاجم طالبان و القاعده در شمال و شمال شرق افغانستان و منطقه است. طرفداران طالبان و القاعده هر بار که صدای جنرال دوستم بلند میشود، حق و عدالت میخواهد دست به دوسیه سازی، حصار کشی و تهاجمات مختلف میزنند. اما اطمینان دارم حق و حقیقت پیروز شدنیست و تاریخ کشور، منطقه و جهان آن حق طلبی ها و مبارزات و مجاهدات دادخواهانه را فراموش نخواهند کرد. من در مقاطع مهم و سرنوشت ساز به لطف پرورگار و پشتیبانی مردمم توانسته ام برای رسیدن به عدالت تصامیم سرنوشت ساز بگیرم. بار دیگر به صراحت میگویم تحمل حق تلفی را ندارم. و اگر به حق و عدالت بی احترامی شود و ظلم دیگری بخواهند روا بدارند به یاری پروردگار و حمایت مردم، مردم را به صحنه های دادخواهی فرا خواهم خواند. «

این روشن ترین پیامی است که آقای دوستم به دشمنان عدالت ، آزادی  وحق خواهی جوامع محروم داده است. آرزو داریم که جنرال دوستم وهمراهان عدالت خواه شان برای دفاع ازحق جوامع محروم افغانستان، همچنان استوار و بی باک باقی بمانند. وسنگر مشترک مبارزه را با وحدت وهمبستگی این جوامع مستحکم نگهدارند

نویسنده : نواندیش

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: