راهپیمای هزاران نفر از هزاره های سراسر آسترالیا


راهپیمای هزاران نفر از هزاره های سراسر آسترالیا در اعتراض به تجاوز و جنایت کوچی ها در هزاره جات

بنام خدا

بدنبال حملات کوچی های طالب به مناطق مسکونی هزاره ها در افغانستان با حمایت و پشتبانی حلقاتی فاشیستی در درون حکومت مرکزی و جنایت آنان با کشتار انسان های بیگناه، چپاول اموال و آتش زدن خانه ها، هزاره های آسترالیا در همۀ شهر های این کشور، دست به یک مظاهرۀ اعتراض آمیز زدند.

این تجمع های اعتراز آمیز که با شرکت هزاران نفر و به هدف محکومیت کشتار وچپاول توسط کوچیهای طالب و حمایت حکومت کرزی از آنان و اعتراض به سکوت نیروهای بین المللی حافظ صلح و سازمان ملل در برابر این جنایات ضد بشری و همچنین اظهار همدردی با تمام آسیب دیده گان حوادث اخیر در هزاره جات راه اندازی شده بود، با ابتکار و ادارۀ کونسیل هزاره های آسترالیا برگذار گردید.

کونسیل هزاره های آسترالیا یک اتحادیۀ مدنیست که ازمجموعۀ ارگانهای فعال اجتماعی در شهر های مختلف آسترالیا تشکیل گردیده است.

امروز یکشنبه سی ام ماه می ،همگام و هم زمان با گردهمای های مردم ما در شهرهای مثل میلبورن، ادلاید، پرت وکانبرا، شهر سیدنی نیز شاهد تجمع بیش از دو هزار نفر زن، مرد، کودک وجوان بود که با انظبات و احساسات خاصی برپا کردید؛ مردم با سردادن شعارهای بر علیه جنایات کوچیهای طالب وحمایت تیم فاشیستی کرزی ازآنان، خواستداری اجرای قانون وعدالت ودخالت جامعۀ جهانی برای جلو گیری از این فاچعۀ انسانی بودند؛ شرکت گسترده وگرم مردم در این راهپیمای، نشانگر درک وشعور سیاسی و احساس همبستگی وپیوند عمیق آنان با وطن و ریشه های زندگی شان می باشد.

این راهپیمای که یکی از تجمات بزرگی شهر سیدنی به حساب میآمد ودر میان هموطنان سابقه نداشت، راس ساعت دوازدۀ ظهر، از وینیارد پارک شروع گردیده تا مارتین پیلس ادامه پیدا کرد ؛ بعد از تجمع مردم در مارتین پیلس که به یک محفل پر شکوه وباعظمتی تبدیل شده بود، با اراد چند سخنرانی تا ساعت دوونیم بعد از ظهر ادامه پیدا کرد.

سخنرانان با ارایۀ عناوین گوناگون، عمدتا روی موضوعات ذیل اشاره نمودند:

کوچیگری شیوۀ زندگی قبل از مدنیت است وآخرین نسل کوچی در افغانستان نیز کوچیگری را رها کرده یا در پاکستان ویا در مرزهای جنوبی به زندگی ده نشینی و شهری روی آورده اند و افراد مسلح کنونی که آدم کوشی وچپاول را راه انداخته اند، در واقع نیروهای رزمی تبانی طالبان وتیم فاشیستی اطراف کرزی می باشند که به منظور زدودن هزاره ها و سرزمین شان تجهیز میگردند

کوچیگری پروسۀ جنایت نسل کوشی می باشد که به عنوان آخرین تلاش توسط عبدالرحمن جابر در برابر هزاره ها براه انداخته شده است.

کوچیگری میراث تعصب، تبعیض وجنایت عبدالرحمن است که در سایه حکومت های مختلف افغانستان به شمول طالبان و حامد کرزی ادامه یافته است.

حامد کرزی و تیم فاشیستی وی از چماق کوچیگری استفادۀ سیاسی میکند؛ حکومت فعلی از تهاجم و جنایت کوچیهای مسلح طالبانی میتوانیست جلو گیری کند همانگونه که سال گذشته در کنار غوغای انتخابات و به منظور استفادۀ انتخاباتی، کوچیهای مسلح را پشت دروازۀ مناطق مسکونی هزاره ها نگه داشت؛ اما در سال روان، که دیگر گوشت سیاسی درین کاسه نمانده است، بار دیگر آنان تجهیز گردیندد و بر خانه های مردم بی دفاع حمله ور گشتند.

اسکان مدعیان کوچی، وظیفۀ اساسی وقانونی دولت است که چشم پوشی کردن از آن، پا گذاشتن روی یکی از اساسی ترین وجدی ترین اصل قانون اساسی می باشد و نیروهای بین المللی نیز بر اساس وعده ها و تعهدات شان موظف به دفاع از جان و مال مردم از جمله هزاره ها می باشند.

هزاره به عنوان مردمان صلح دوست و امنیت خواه، اولین کسانی بودند که تسلیحات شان را با اعتماد به نیروهای حافظ صلح بین المللی به زمین گذاشتند و این بزرکترین وظیفۀ این نیروهاست که به منظور ایجاد امنیت وصلح در افغانستان، از جان و مال مردم عادی و صلح طلب حفاظت و حمایت نمایند.

بزرکترین وظیفۀ نیروهای بین المللی و دولت افغانستان، اخراج متجاوزین مسلح از مناطق مسکونی، کشانیدن آنان در پای عدالت در برابر جنایات شان، بر گرداندن بیجاه شده گان به خانه های شان و کمک به آنان در جبران خسارات وارده، می باشد

در پایان این گرد همای، قطع نامه ای به خوانش گرفته شد که با تایید وپزیریش گرم شرکت کننده گان به عنوان نامۀ سر گشاده عنوانی سرمنشی ملل متحد، از طرف کونسیل هزاره های استرالیا صادر گردید؛ ومواد ذیل در آن نامه گنچانده شده بود:

1- ما ضمن محکوم کردن تجاوز کوچی ها، از سازمان ملل متحد ، سازمان حقوق بشر ، جوامع صلح طلب، گروه ها وجوامع مدنی، و کشورهای کمک کننده خواهش میکنیم که در متوقف کردن کوچی های پشتون، مبنی بر جابه جایی اجباری هزاره ها که (از مظاهر بارز جرم علیه بشریت محسوب میگردد) تلاش نموده و از مردم هزاره در برابر این تهاجم دفاع کنند؛ زیرا هزاره ها بازوی قدرتمند برای جوامع صلح دوست که در راستای استقرار صلح و روابط دموکراتیک و ریشه کن کردن تروریسم بین المللی و طالبان جنایتکار تلاش میورزند، محسوب میگردند .

2- ما احترامانه از شما میخواهیم که به هزاره ها کمک کنید و بطور رسمی از رئیس جمهور افغانستان، وزرا و سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد بخواهید تا از آزار و اذیت و قتل عام گروه های اقلیت، مخصوصا هزاره ها جلوگیری بعمل آرند

.3 – دولت افغانستان میتواند موضوع کوچی ها را طبق مفاد ماده 14 قانون اساسی افغانستان با اسکان دایمی آنان حل و فصل کند .تلاش هماهنگ شده جناب کرزی مبنی بر اسکان دایم کوچی ها، نه تنها ضامن صلح و امنیت در کشور بوده و از جنگ و خونریزی جلوگیری بعمل میاورد بلکه زمینه زندگی مدنی را برای کوچی ها فراهم ساخته و آنان را بعنوان شهروندان این کشور، از تمام مزایای زندگی مدنی برخوردار میسازد .

4- ما از نیروهای بین المللی برای امنیت افغانستان میخواهیم تا کوچی های مورد حمایت دولت افغانستان را وادار به خروج بی قید و شرط از روستا ها و مناطق هزاره ها نمایند .

5- ما از جامعه بین المللی قویا درخواست داریم تا جلو قتل عام و کشتار سیستماتیک هزاره ها را گرفته و مهاجمینی که مرتکب اعمال جنائی و ضد بشری شده اند را به پنجه عدالت بسپارند.

6- مابحیث شهر وندان کشور آسترالیا، مخصوصا از دولت این کشور میخواهیم که به عنوان یک کشور مدافع حقوق بشرو بخشی از نیروهای حافظ صلح ومبارزه با تروریزم در افغانستان، جهت وادار کردن دولت وسایر نیروهای موجود در این کشور، بر ای جلو گیری از جنایات ضد بشری توسط طالبان کوچی و دفاع از جان مردم در برابر تروریستها وظالمان نقش پیشتاز داشته باشد.

بر گذار کننده گان با ابراز تشکر از همکاری پولیس ایالتی نیوساوت ولز وفرماندهی پولیس شهر سیدنی تجمع را به پایان بردند؛ قابل تذکر است که این راه پیمای مورد توجه شدید رسانه های آسترالیای قرار گرفت وگزارشها ومصاحبه های زیادی تصویری، رادیوی وروزنامه ای پخش گردید؛ بعنوان نمونه:

Play Video >>>

مظاهرۀ هماهنگ مردم ما در شهر بریزبن در یکشنبۀ آینده برگذار خواهد شد.

همکاران ما گذارش شهر های دیگر نیز ارایه خواهند داد.

گذارش از: عبدالخالق علیزاده

گزارش از (بخش شهر سیدنی)

بخشی از تصاویر تظاهرکنندگان- سیدنی- آسترالیا

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: