مبارزات حق طلبانه ای اویغور ها در تورکستان شرقی پیروز میگردد


مردم قهرمان ، آزادی پسند و با فرهنگ ترکستان شرقی که متشکل از اویغور ها و اقلیت های اوزبیگ ، قزاق ، قرغیز و غیره ترک تباران است ، طی قرون متمادی برادر وار کنار هم زیسته در عظمت و ابهت غنا های فرهنگی این خطه باستان نقش عمده و ماندگاری بازی نموده اند .

ترکستان شرقی با داشتن مرز های مشترک با کشور های مغولستان ، فدراتیف روسیه ، قرغیزستان ، هندوستان ، پاکستان و افغانستان از موقعیت خاص جغرافیای سیاسی و اقتصادی برخورد دار است . این سرزمین فرهنگ پرور و حاصل خیز از نظر تاریخی در مسیر راه ابریشم قرار داشته و کاروان های بزرگ تجاری که از طریق مسیر دریای آمو بدخشان و پا میر در رفت و آمد بودند از این خطه باستان بخصوص شهر تاریخی کاشغر که یکی از شهر های عمده این سر زمین است نیز عبور مینمودند . مردم ترکستان شرقی اکثراً مسلمان و سنی مذهب اند و خدمات زیادی در پخش و گسترش دین مبین اسلام در منطقه نموده و آن را به جانب شرق آن کشور که اکثراً پیروان دین بودایی و کلیسای عیسوی نسطوری بودند به شدت رواج دادند ، چنانکه تمام زمام داران و امپراطورهای چغتایی را این مردم به دین اسلام مشرف نموده اند . از این رو ترکستان شرقی از جمله مراکز عمده و بزرگ اسلامی منطقه به شمار می آید . صنعت تولید پارچه های ابریشمی ، صنعت تولید کاغذ های متنوع و صنعت صنایع ظریف چینی سازی این منطقه از شهرت بسزایی برخودار است .

ظروف زیبا و ظریف چینی به نام های ( گردنر ، جانان و غیره ) که توسط کارگران ماهر این خطه تولید میگردد از شهرت خوبی در جهان برخورد دار است . شهر های تاریخی و زیبای اورومچی ، کاشغر ، یارقند ، ختن ، چارچند ، اوچ ترفا ، آق سو ، ینگی حصار و غیره از جمله مراکز عمده صنعتی ترکستان شرقی به شمار می آید . ترکستان شرقی که در گذشته ها من حیث یکی از مراکز بزرگ و مهم قدرت در آسیای مرکزی به شمار میرفت . ولی از اثر یورش های مکرر نظامی چینی ها و مغل ها در سال 1644 این کشور دست خوش انحطاط گردیده و الی 1912 جز ساحهء و قلمرو امپراطوری خاندان پر قدرت ( چنگ ) های چینی قرار گرفت . در این دوره سیاه و تاریک مردم مسلمان ترکستان شرقی با سیاست خشن و تبعیضی سردم داران خاندان چنگ با شدت و بی رحمی مواجه گردیده و ملیون ها تن از مسلمانان این منطقه به جرم آزادی خواهی و مسلمان بودن کشته شده و یا از دیار آبایی و تاریخی شان به سایر نقاط چین و کشور های مجاور منطقه تبعید شدند . که متاسفانه سیاست جاری و کنونی جمهوری توده ای مردم چین نیز تداوم آن سیاست خشن و غیر انسانی حاکمیت اسلاف شان ( خاندان چنگ ها ) میباشد . مردم غیور و با فرهنگ اویغور که همواره ناظر انکشافات اوضاع منطقه بودند با آگاهی از انحطاط خاندان چنگ ها و ضعف حکومت مرکزی آنها ، خود را مستقل اعلان نموده و هر بخش آن کشور توسط خواجه ها سرداران محلی اداره میشدند . مگر در سال 1945 قبل از استقرار نظام کمونیستی در چین ، اویغور ها تحت رهبری و زعامت عیسی بیگ به حکم روایی خواجه ها و سرداران محلی خاتمه داده و یک حکومت نیرومند مستقل و قانونی را بنام جمهوری ترکستان شرقی تاسیس نمودند . این حکومت نو بنیاد که بعد از نبرد های خونین و دشواری های زیاد تاسیس گردیده بود ، توانست به زخم های دیرینه مردم آزادی خواه خویش مرهم گذارد و به خواست های بر حق و دیر پای شان پاسخ مثبت ارایه بدارد دردا و دریغا این حاکمیت نوپا پس از مدت چهار سال زمامداری در برابر هجوم و حملات وحشیانه حکومت کمونیستی نو تاسیس چین تاب مقاومت نیاورد و به زودی پرپر شد . زیرا انقلابیون چینی بعد از خاتمه دادن به حاکمیت نظام مذهبی تبت و تصرف کامل آن سرزمین ، حکومت شرعی و قانونی اویغور ها را نیز مورد تاخت و تاز بی رحماانه قرار داده و باعث سقوط کامل آن دولت گردیدند . رهبر و سایر ارا کین متشکله آن دولت ملی و مردمی در برابر حملات ظالمانه قشون چینی ها تاب مقاومت نیاورده مجبور به فرار از وطن آبایی خود شده و با خانواده های شان در شهر استانبول ترکیه مسکن گزین گردیدند . حکومت مائو ستی چین با تداوم سیاست خشن و ضد انسانی خویش که از روش دیکتاتورانه استالین رهبر خود کام و مستبد اتحاد شوروی سابق مایه گرفته است به سرکوبی وحشیانه مبار زین قهرمان اویغور ها در ترکستان شرقی پرداخته و با اعدام های دسته جمعی پی در پی و انتقال اجباری شان به مناطق دیگر و اسکان ملیون ها چینی الاصل از مناطق مختلف آن کشور در ایالت سنکیانگ نتوانستند جلو حرکات پیش روانه نهضت های آزادی بخش مردمی و جنبش های رهایی بخش ملی اویغور های قهرمان را سد گردند . چنانچه در سال 1990 در اثر تداوم سیاست خشن و غیر انسانی دولت چین هزاران تن از مبار زین اویغور و سایر اقلیت های مسلمان این منطقه بی رحمانه سرکوب شدند و دریغا جامعه جهانی و کشور های اسلامی در برابر آن همه جنایات ضد بشری رژیم طراز فاشیستی چین سکوت و خاموشی اختیار نمودند . در حالیکه آمار های رسمی تلفات مبار زین ترکستان شرقی را ارقام تکان دهنده قلمداد نموده است . چنانکه منابع اطلاعاتی کشور های تونس و الجزایر در سال های 1970 و 1971 نفوس مجموعی مسلمان های ترکستان شرقی را به استناد ارقام دقیق منتشره بین المللی بین پنجاه الی شصت ملیون پخش و نشر نموده است مگر متاسفانه بر خلاف رشد طبیعی نفوس که در اکثر نقاط مشابه جهان یک سان قبول شده است ، آمار نفوس این مناطق از سوی مقامات چینی به چهارده ملیون تقلیل ارقام یافته است . ولی هیچ مرجع و مقامی در جهان در مورد نابودی ملیون ها مسلمان ترک تبار اویغور که به دست دژخیمان چینی لادرک و سر به نیست شده اند دهن نه گشوده و جامعه بشری را به سوگ نبود آن ها دعوت نکرده اند

اعدام پنج تن از مبارز ین اویغور در سال 1995 بخاطر آزادی از اسارت حاکمیت استبدادی چینی ها بی رحمانه به چوبه های دار کشیده شدند و متاسفانه هیچ یک از شامپیون های صلح و دموکراسی جهان عکس العمل از خود نشان نداده و بر خلاف توقع آن اقدام مقامات چینی را مبارزه بر ضد بنیاد گرایی اسلامی نامگذاری کرده و سکوت مرگ باری اختیار نمودند . اعدام شش تن از مبارزان دلیر آزادی خواه اویغور به تاریخ دهم ماه جولای سال 2000 در ترکستان شرقی مرکز ایالت سنکیانگ شهر اورمچی در محضر عام از سوی مقامات مستبد دولت مائو ستی چین بار دیگر پرده از روی ماهیت ضد انسانی و ضد مردمی رژیم خود کام پی کینگ بر داشت و تخطی آشکار سردم داران مستبد پی کینگ را از حقوق بشر به همه مردم جهان آشکارا نمود . در تداوم سیاست نسل کشی ماه جولای 2009 حکومت مائوستی چین با کشتن 156 تن و زخمی نمودن بیش از هزار تن و باز داشت بیش از چهار صد تن جوانان مبارز اویغوری و انتقال ملیون ها تن چینی ها از نژاد ( هان ) در این ایالت بار دیگر رژیم خونخوار چین چهره زشت و ضد انسانی خویش را به جهانیان به نمایش گذاشته و جامعه جهانی را متوجه تداوم تراژیدی نسل کشی سردم داران پیکینگ نمود .

فضای ترور و اختناق سیاسی به شیوه استالینی در چین از یک سو ، عدم موجودیت یک زعیم ملی پر تحرک اویغورها از سوی دیگر ، بی تفاوتی و سکوت جامعه جهانی و بخصوص کشور های اسلامی از اقلیت های مسلمان ترکستان شرقی ، زمینه تخطی های دوامدار و آشکار این سوپر پاور را علیه این ملت دلیر هرچه بیشتر مساعد نموده است . مردم مسلمان و سربکف ترکستان شرقی از همه جامعه بین المللی و بخصوص کشور های اسلامی این توقع را داشته و دارند تا در برابر این خواست بر حق مردم غیور اویغور صدای اعتراض خویش را بلند نموده و رسالت انسانی خود را شریفانه ادا نمایند . زمام داران پیکینگ با سیاست های عوام فریبا نه و شیطانی خویش ، مزورانه در دفاع از داعیه بر حق مردم فلسطین و جهاد مردم افغانستان قرارگرفته و توانسته است اعتماد کشور های اسلامی را بخود جلب نماید . کشور های نیرومند و بزرگ اسلامی منطقه بخصوص ایران و پاکستان بنابر مصالح سیاسی و منافع علیا مردم خویش نتنها اعمال خائنانه دولت چین را علیه مردم بی دفاع ترکستان شرقی تقبیح نه نموده و نه می نمایند بل با گذشت هر روز در جهت تحکیم پایه های روابط بهتر و بیشتر سیاسی و اقتصادی و عقد پروتوکول های جدید مالی و تخنیکی گام های محکمتر دیگری نیز بر میدارند .

متاسفانه کشور های از بند رسته ترک تبار منطقه از جمله جمهوری های اوزبیکستان ، قزاقستان ، ترکمنستان ، قرغیزستان ، آذربایجان که تا کنون نیز از ثبات لازم و کامل سیاسی ، اقتصادی و نظامی بر خور دار نبوده و شدیداً در قید وابستگی های سیاسی گذشته قرار دارند هیچ عکس العمل مثبتی در زمینه از خود نشان نداده اند . مگر دولت جمهوری ترکیه از نقطه نظر علایق مشترک اتی نیکی که با اویغور ها و سایر ترک های جهان دارد ، به صورت فعال از آرمان های دیر پای مردم اویغور همیشه دفاع نموده و هزاران پناهنده اویغوری را در آن کشور بحیث مهاجر قبول نموده است . در شهر استانبول قبلاً مرکز بنیاد ترکستان شرقی تحت زعامت ( محمد رضا بیکن ) بخاطر دفاع از خواست بر حق مردم قهرمان اویغور ایجاد و فعال گردیده است . ما همه ترک تبار های افغانستان از همه جامعه جهانی و بخصوص تمام مسلمانان جهان می طلبیم تا از داعیه بر حق و قانونی مردم دلیر و نستوه ترکستان شرقی حمایت و پشتیبانی قاطعانه نموده و عاملین این کشتار وحشیانه ضد بشری و نسل کشی آشکار اویغورها را به پای میز محاکمه بکشانند . تا در آینده جلو چنین تخطی ها گرفته شود . به امید پیروزی بر حق مردم قهرمان اویغور

و من الله التوفیق

محمد همایون سرخابی لندن

16 جولای 2009

Advertisements

یک پاسخ

  1. هون ها دشمن ترکستان و ترک ها اند و ترکستان شرقی را غصب کردند، ترک ها باید با هون ها و نوکران افغانی شان مقابله به مثل کنند.
    هون ها خائن هستند، ترک ها باید مبارزه خود علیه هون ها را در چین و تمام کشورهای جهان شدت بخشند.
    چینایی ها در افغانستان نیز فساد اخلاقی را به نام رستورانت چینایی به کشور آوردند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: