زبان مغولی زبانی جدا از زبان تورکی است


زبان مغولی زبانی جدا از زبان ترکی است(مقایسه کلمات ترکی و مغولی)

درسالهای اخیر  ادعاهای کذبی از طرف برخی ناسیونالیستهای افراطی فارس وکرد و نژادپرستان و محققان مغرض شنیده میشود مبنی بر اینکه ترکهای آذربایجان و تورکیه و عراق و بطور کلی خاورمیانه در قرون اخیر وارد منطقه شده اند وحتی ادعاهایی وجود دارد مبنی براینکه ترکهای آذربایجان پیش از ورود  مغولها به ایران به زبان آذری باستان که  لهجه ای از فارسی بوده تکلم میکردند وپس از حمله مغولها  زبان مغولها بالاجبار به مردم تحمیل شده است. اولین بار این نظریه توسط احمد کسروی در کتاب آذری باستان مطرح شده است.نکته جالب توجه این است که  بر اساس این ادعا ها مغولها زبان ترکی را به مردم تحمیل کرده اند نه زبان مغولی را زیرا با توجه به جدول زبانها میبینیم که زبان مغولی شاخه ای جدا از شاخه ترکی زبانهای آلتاییک است و نمیتوان  ادعا کرد که زبان مغولی زبانی ترکی است . اگر این ادعا را بپذیرم پس باید بگوییم که زبان کره ای و ژاپنی همان زبان ترکی است  چون هرسه جزو زبانهای آلتاییک هستند .همچنین باید بپذیریم که زبان فاسی همان انگلیسی یا آلمانی یا فرانسوی است چون همه این زبانها جزو زبانهای هند واروپایی هستند. بسیار جالب است که  کسانی که ادعا می کنند مغولها زبان ترکی را به مردم آذربایجان تحمیل کرده اند هیچ آشنایی با زبان مغولی و حتی بعضی از آنها با زبانم ترکی ندارند. گرچه دروغ و بی اساس بودن این ادعا واضح است و نیازی به استدلال ندارد ولی با این وجود مقایسه ای بین زبانهای ترکی و زبان مغولی از نظر لغات انجام میدهیم تا اولا یکی بودن زبانهای ترکی وثانیا متفاوت و جدا بودن زبان مغولی از زبانهای ترکی را نشان دهیم .

آتاسای تورک

زبانهاي تركي

زبانهاي مغولي

فارسي ترکی قدیم ترکی استانبولی ترکی آذری ترکمنی ترکی تاتاری ترکی قزاقی ترکی قرقیزی ترکی ازبکی

ترکی اویغوري

ترکی یاکوتی ترکی چوواش

مغولی

Numbers 1 Bir Bir Bir Bir Ber Bir Bir Bir Bir Bir Perre Negan
2 eki İki İki İki İki Eki Eki Ikki Ikki Ikki Ikke› Qoyor
4 Tört Dört Dört Dört Dürt Tört Tört To’rt Töt Tüört Dorben
7 Yeti Yedi Yeddi Yedi Yide Jeti Jeti Yetti Yättä Sette Dologhon
10 On On On O:n U On On O’n On Uon Vonu Arban
100 Yüz Yüz Yüz Yü:z Yüz Jüz Jüz Yuz Yüz Sü:s Ser Jagun
Persons پدر Ata Ata Ata Ata Ata Ata Ata Ota Ata ecige
مادر Ana Anne Ana Ene Ana Ana Ene Ona Ana eke
پسر O’gu Oğul Oğul Oğul Oğul Ul Uul O’gil Oghul Uol Yvul nighun
مرد Er(kek) Erkek Erkek Erkek Ir Er/Erkek Erkek Erkak Er Er Ar Aran,er-e
Body قلب Jürek Yürek Ürək Ýürek Yorak Jürek Jürök Yurak Yürek Süreq sadarqai
خون Qan Kan Qan Ga:n Kan Qan Kan Qon Qan Qa:n Jon cisun
سر Baš Baş Baş Baş Baš Bas Bash Bosh Baş Bas Puš da
چشم Köz Göz Göz Göz Küz Köz Köz Ko’z Köz Kos Kör
پلک Kirpik Kirpik Kiprik Kiprik Kerfek Kirpik Kirpik Kirpik Kirpik Kirbi: Xurbuk sormusun
گوش Qulqaq Kulak Qulqaq Gulak Kolak Qulaq Kulak Quloq Qulaq Gulka:k Xo’lga cikin
بيني Burun Burun Burun Burun Boryn Murın Murun Burun Burun Burun Murun qabar
انگشت Barmak Parmak Barmaq Barmak Barmak Barmaq Barmak Barmak Barmoq Barmaq qurughu
پا Adaq Ayak Ayaq Aýaq Ajak Ayaq Ayak Oyoq Ayaq Ataq köl
Animals اسب At At At At At At At Ot At At Ut mori
سگ Yt İt İt It Et Ït It It It Yt Jyda noqai
ماهی Balyq Balık Balıq Balyk Balyq Balıq Balık Baliq Baliq Balyk Pola ghub
شپش Bit Bit Bit Bit Bet Bït Bit Bit Pit Byt Pyjda bögesün
Adjectives دراز Uzun Uzun Uzun Uzyn Uzyn Uzın Uzun Uzun Uzun Uhun Vorom egüri
جدید Yany Yeni Yeni Yany Yana Jaña Jañı Yangi Yengi Sana Sene sin-e
پر Tolu Dolu Dolu Do:ly Tuly Tolı Tolo To’la Toluq Toloru Tolli güiced
سفید Aq Ak Ak Ak Ak Aq Ak Oq Aq Chagan
سیاه Qara Kara Qara Gara Kara Qara Kara Qora Qara Xara Xora Qara
سرخ Qyzyl Kızıl Qızıl Gyzyl Kyzyl Qızıl Kızıl Qizil Qizil Kyhyl Xerle Ulagan
other راه Yol Yol Yol Yo:l Yul Jol Jol Yo’l Yol Suol Sol mör
تیر Oq Ok Ox Ok Uk Oq Ok O’q Oq Ugu ghoduli
آتش Ot Od Od Ot Ut Ot Ot O’t Ot Uot Vot Gal
دریاچه Köl Göl Göl Köl Kül Köl Köl Ko’l Köl Küöl naghur
ابر Bulut Bulut Bulud Bulut Bolyt Bult Bulut Bulut Bulut Bylyt Pelet egülen
تپه Töpü Tepe Təpə Depe Tübä Töbe Töbö Tepa Töpe Töbö Tübe› dobu
خدا Tenri Tanrı Tanrı Taňry Täñiri Teñir Tangri Tengri Tanara Tura Burqan
Advertisements

12 پاسخ

 1. pas az einja malom meshwad ke hazara ha turk nistan wa mogol mebashand wa ba nahaq khod ra turk ja mezanan. man namedanam chera hazara ha mogol boodan e khod ra enkar mekonan wa agar ehyanan enkar namekonan chera bi jahat khod ra ba turk ha mechaspanan. ta diroz khod ra ba iran mechaspandand .

 2. dost aziz!
  Turk ve Moghul har du qavm brader and….
  Farq bayn Moghul ve Turk hech nest… Askerhayi Chengiz Khan 80 fisedesh Turk boda ast… Moghul pas az Kok Turk ha Turkhayi asmani ba sahneyi tarikh amedend… Moghul ha az qabileyi Turk astand… Paderan Turk ve Moghul ha HUN ha bodend….
  Moghul yani MingQol yani Hazar Qol…. Qol ba manyi Bazo-dast ast… dar Avghanistan Qol Urdu yani ba manayi urduyu Bazo….
  Moghul Mingqol

 3. به نظر من درست نیست که هزاره ها را ترک نامید بلکه می توان همسایه ترک ها نامید. اگر قرار باشد هزاره ها ترک باشند پس سرخپوستان امریکا نیز ترک اند و مردم چین و جاپان و کوریا نیز ترک اند.
  مغول ها قوم دیگری اند که همسایه ترک ها اند و اگر بعضی واژه های مشابه در هر دو زبان است به دلیل همسایه بودن دو ملت است.
  البته اگر قرار باشد از نظر نژادی نیز در نظر بگیریم، اگر قرار باشد ترک و مغول را یکی حساب کنیم پس باید پشتون، فارسی،انگلیس و نارویژی را هم یک قوم حساب کنیم.
  در این اواخر به دلیل اهداف سیاسی در افغانستان کوشش شده تا هزاره ها را نیز ترک حساب کنند ولی بر همه معلوم است که اهداف سیاسی در پس پرده است.
  مغولها دشمن ترک ها بودند، این موضوع کاملاً روشن است که در طول تاریخ جنگ های زیادی میان آنها در گرفته است. به طور مثال میتوان از جنگ چنگیز مغول با سلطان محمد خوارزم شاه که ترک بود یاد کرد.
  ترک ها از قدیم در ماوراءالنهر زندگی میکرند ولی مغولها در زمان چنگیز مناطق ترک نشین را قتل عام کردند.

 4. هزاره ترک نیست چون سلطان محمود غزنوی هم دشمن هزاره های شیعه بود.

 5. awal kho askar hay e changez e mogol turk naboodan chon turk ha mosolman boodan wa astan wa hamchenan changez wa mogol ha kafer boodan wa da turkistan hamla kada boodan, dowom ei ke aga askar hay e changez turk boodan pas askar hay e sultan mohammad e kharazmshah chi boodan? shayad askar hay e sultan mohamad e kharzmshah englis ya amrikayi boodan.

 6. زبان مغولی و ترکی کاملا همریشه و هم خانواده اند و دستور زبان انها بسیار نزدیک است و کلمات آنها هم همینسان و هردوزبان آلتایی هستند که کلمات مشابه شان چند برابر کلمات غیر مشابه است. کلمات مغولی متفاوت عموما از چینی و روسی و تبتی به مغولی آمده اند.
  و سایر لغات اغلب همریشه اند :الما(سیب)اوغلان (پسر)قره(سیاه)ساری(زرد)و… شایان ذکر است که زبانهای آلتایی شامل گروههای زیر میباشد
  1-خانواده ی ترکی(آذربایجانی وقشقایی,
  2- تاتاری,ترکی,چوواش,ازبکی,قزاقی,باشقیری,قرقیزی,ترکمن,اویغوری)
  3-مغولی(خالخایی,مغولی,بوریاتی)تونقوز.

 7. مغول و ترک متفاوت اند هم از نظر چهره و سیمای ظاهری ، هم از نظر زبان، هم از نظر دین و تاریخ.
  اگر زبان ترکی و مغولی لغات مشابه دارد به دلیل همسایگی است و اینکه هر دو زبان اورال آلتایی اند قابل قبول است . زبان های اورال آلتایی شامل زبان کریا و جاپان نیز می شود ولی مردم کوریا و جاپان هرگز خود را ترک نمی گویند، همچنان مردم مغولستان کنونی هرگز خود را ترک نمی پندارند.
  هم گروپ بودن در یک زبان دلیل هم گروپ بودن در یک قوم نیست.
  اگر قرار باشد چنین استدلال کنیم پس لغات مشابه بسیار بین زبانهای هندواروپایی است ولی آنها هرگز خود را یک قوم نمی پندارند.

 8. گفتن این حرف که ترکها و مغول ها یکی هستند یک حرف و عمل فاشیستی است

 9. ترک و مغول و فارس و عرب و …
  به جای اینکه هر کدوم تاریخ و مشاهیر و پیشرفت را از خودش بدونه و با هم درگیر باشن باید با کمک هم به آینده فکر کنن. تا حالا بارها شده که هر کدوم از قومها و ملتها بر سرزمین های قومهای دیگه حکمرانی کردن،این واقعیته که حدود کشورها و مکان زندگی ملتها در طول تاریخ بارها عوض شده و در آینده هم خواهد شد.

 10. فکر کنم تاحالا نشنیدی که همین مغولها 700 سال فارسی رو در شبه قاره هند ترویج کردند که هنوز هم فارسی زبانان ایران ندیده تا بخواهی اونجا پیدا میکنی؟

  2- کشورهای اسپانیولی زبان آمریکای لاتین رو چی میگی؟ یعنی اسپانیایی ها اینقدر زاد و ولد کردند؟ یا قیافه ی اینها شبیه به سرخپوستاست یا اسپانیایی ها؟(مثلا چاوز)

  3- کشورهای عربی رو چه؟ چرا الآن قبطی ها بلا استثناء عرب زبان هستند؟

  4-لازهای کشور ترکیه چرا ترکی زبانند؟

  5- چرا ایرانیهایی که یک نسل در غرب زندگی میکنند هیچی فارسی نمیدونند؟ حتی قیافشون هم با داخلی هم متفاوت میشه مثلا فریدون زندی یا محمد پسر حبیب خواننده

  کسروی حرفهاش قابل امتحانه

 11. بسیار عالی بود.فقط تو نقشه کره و ژاپن رو حساب نکردید که زبانهای آلتایی هستند.

 12. به نظر من بدترین توهین به ما ترکها این است که ما را ایرانی بنامند.من ترجیح میدهم مغول باشم.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: