تاریخ تمدن کاسسی ها


بر اساس آثار باقي مانده از كاسسي ها و تمدن هاي همزمان با آنها ٬ كاسسي ها از حداقل۳۰۰۰ قبل از ميلاد در ولايت كنوني لرستان ساكن بوده و به شغل دامداري و پرورش اسب مشغول بودندַ كاسسي ها در اوايل هزاره دوم قبل از ميلاد موفق شدند دولت مقتدري را تشكيل دهند.

سلسله حكومتي كاسسي ها توسط شخصي به نام قانداش در سال ۱۷۶۰ قبل از ميلاد بنا شد.آقوم دوم ٫هفتمين شاه كاسسي در سال۱۵۹۵ ق.م. به بابل كه در اثر حمله هيت ها در همان سال ضعيف شده بود٬ حمله كرده و سومين سلسله بابل(سلسله حمورابی) را سرنگون كرده و حاكميت در بابل را بدست گرفت. حاكميت كاسسي ها در بابل تا سال ۱۱۷۱ق م ٬ يعني به مدت ۴۲۴ سال ادامه يافت.

آقوم دوم در كتيبه اي باقي مانده از او ٬ خود را ٫شاه كاسسي هاي مورد لطف خدا ٫ شاه اككدها٬ بابل٬ پادان٬ آمان و قوتتي ها معرفي ميكند ( تاريخ ماد٬ص ۱۲۵)

آقوم دوم مجسمه هاي خدايان بابل را كه هيت ها برده بودند به بابل برگرداند.

به عقيده تاريخدانان كاسسي ها از اقوام خويشاوند با سومريان,ايلاميان,قوتتي هاوַַ بودند كه بعد از مهاجرت از آسياي ميانه از آنها جدا شده و در لرستان كنوني ساكن شدندַ

مַدياكونوف مينويسد: به طور قطعي ثابت شده است كه ماننا و ماد ها با مناطق جنوبي خود روابط نزديكي داشته و خصوصا با اهالي آنجا ، يعني كاسسي ها از لحاظ نژادي و زباني نزديكي زيادي داشتند٬لازم است كه اضافه كنيم، كه كاسسي ها نيز مثل ساير قبايل كوه نشين آنجا از لحاظ زباني به ايلاميان نزديك بودند(تاريخ ماد ص ۹۱) ַ

دو قوم كاسسي و قوتتي از لحاظ زباني خيلي به هم نزديك بوده اند( تاريخ ماد ص ۱۲۵).

دياكونوف در همان صفحه از كتابش به چند نمونه از كلمات مشترك بين آنها اشاره كرده از جمله كلمات ائتدي٬ دئدي٬ يازدي و غيره و جالب اينجاست كه اين كلمات هنوز هم در زبان تركي به همان شكل يا با اندكي تغيير تلفظي استمال ميشود. در كاوشگري هايي كه در سالهاي ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ در لرستان انجام شد آثار زيادي از جمله زين اسب٬ وسايل خانگي از جنس مفرع٬ اسلحه٬ وسايل زينتي و غيره پيدا شد. نقش حيواناتي چون پلنگ٬ شير٬ بز وحشي٬ عقاب و غيره كه بر روي اين اشياء حك شده از ارزش هنري خيلي بالايي برخوردار هستند.

در بررسي ارتباط و خويشاوندي كاسسي ها با تركان امروزي ٬ اسامي مشترك بين آنها نيز از اهميت زيادي برخوردار هست. با نگاهي به اسامي چند تا از شاهان كاسسي اين حقيقت كاملا آشكار ميشود:

-قان داش Gan dash ( دوران شاهی ۱۷۶۰-۱۷۲۶ )

-بوءيوك آقوم Büyük Agum (دوران شاهي: ۱۷۲۵-۱۷۰۴)

-كاش تي لياش Kashti-liash (دوران شاهي: ۱۷۰۴-۱۶۸۳)

-آبي را تاش Abirattash (دوران شاهي: اواسط قرن ۱۶ ق م)

-آقوم دوم٬ با لقب kakreme ( قلينج)٬ ( حوالي ۱۵۹۰ ق م)

-اورشی قورماش urshigurmash

اسامي چند تا از خدايان كاسسي ها:

-ماراتاش Maratash ( خداي جنگ)

-بورباش borbash ( خداي رعد و برق و باران)

-قيدار Gidar ( اين اسم بعد ها به صورت اسم يكي از قبايل داخل تركان اوغوز ديده ميشود)

تركيب كلمات٬ معني لغوي و پسوند هاي تركي در اسامي ذكر شده به خويشاوندي زباني تركان امروزي با كاسسي ها هيچ شبهه اي را باقي نمي گذارد.

كاسسي هاي حاكم در بابل بعد از اينكه حاكميت را از دست دادند٬ به مرور زمان در بين سامي ها حل شدند و آنهايی هم كه در لرستان بودند بعد از به قدرت رسيدن هخامنشيان از طرف تات هايي( به اصطلاح آريايي ها) كه به تدريج در سرزمين آنها ساكن ميشدند ، تحت آزار و اذيت قرار گرفته و اكثرشان به مرور زمان با تاتها( پارس ها،کردها)قاطي شده و زبانشان آريايي شد٬ ولي عده اي از كاسسي ها هنوز هم زبان خود را حفظ كرده و در شمال و شمال شرق لرستان ٬ يعني در غرب همدان٬اسداباد و منطقه سونقور(سنقر) زندگي ميكنند و زبانشان لهجه اي از تركي محسوب ميشود.

در اينجا لازم به ذکر است که … عملکرد هخامنشيان بر عليه ايلاميان, ماد ها که با آغوش باز و از روی انسانيت، به آن دربدران نيمه وحشی در سرزمينشان جای دادند ، و آنها بعدها بر عليه آنان دشمنی کردند. يا در هزار سال بعد از اسلام، که ترکان ناموس،زبان و دار و ندارآنها را حفظ کردند، ولی آنها در اولين فرصت، زمانی که توسط انگليس ، به حاکميت «ممالک محروسه قاجار» نشانده شدند، ترک ستيزی را آغاز کردند و ادعای مالکيت کل ممالک محروسه را کردند. يا همين کردهای نمک نشناسی که تا صد سال پيش حتی روی شهری را نديده بودند ،و برای اولين بار توسط رژيم پهلوی از کوههای شمال عراق و سوريه آورده شده و در خاک آذربايجان سکونت داده شدند، حالا با پررويی ادعای مالکيت شهرهای باستانی ترکهای آذری را ، مينمايند. اين است ماهيت آريايی.

خوشبختانه بدليل آثار نوشتاری و هنری زياد باقی مانده از کاسسی ها (هیچ کسی نمیتواند) که کاسسی ها را به خودشان منتسب کرده و از آنها استفاده تبليغاتی بکنند.

عده اي از تاريخ دانان حتی بخـتـياريها را غـير آريايي دانـسته اند. شيـندلر تاريخ دان و محقق معروف، آنان را غير ايراني(منظور غير آريايي) که تـبارشان به ترک ها و ديگر خلق های آلتايی مي رسد و بـين سالهاي 1900 – 2900 قـبل از هـجرت به ايران آمده اند، می داند.

عادل ارشادی فر

Advertisements

2 پاسخ

 1. قزها یا کاسها بزرگترین و کهنترین شاخه اقوام کهن تورک

  بررسی مهمترین و کهنترین شاخه اقوام تورک یعنی * قز = قاز = کاس *

  این طایفه کهن و بزرگ تورک که در طول تاریخ با نامهای مختلف بر حسب لهجه های مختلف تورکی پدیدار شده و به زبان انگلیسی *کاس* و در زبان تورکی در بیشترین کاربرد *قز* نامیده میشود.

  کلمه *ار* در زبان تورکی به معنی مرد یا شوهر میباشد اما در زمان التصاق به یک اسم معنی مردم میدهد.

  قز+ار= قزار=قزر=قازار=خزر=قجر =ازر(در بعضی از لهجه های تورکی خ را تلفظ نمیکنند) =اذر(نام طایفه بزرگ مستقر در شمال غرب فلات ایران و قفقاز) میبینید که واژه ترکیبی *قز+ار* که به معنی مردم قز میباشد با شکلهای مختلف در مناطق مختلف زندگی این قوم کهن پدیدار شده. در ضمن به دلایل زیادی اقوام *قوم سومر= سوم+ار* بخش جدا شده ای از *قز * ها میباشد که در بیش از 7000 سال پیش در بین النهرین مستقر شده اند.

  ترکیبات مختلف دیگر *قز* با شکلهای *قزنوی* یا *قزوین=کاسپین* یا *قاف+قز=قفقاز* و اشکال دیگر ظاهر شده و این نشان میدهد که این شاخه اصلی اقوام تورک از انزمان که تاریخ بشری قابل محاسبه باشد در دورتا دور دریای خزر یا کاسپین(قزوین) امروزی که هر دو نام این دریا با توجه به دلایل ذکر شده از نام قوم *قز=قاز=کاس* برگرفته شده.

  میدانیم که همسر پادشاه هخامنشیها *کاساندان * نامیده میشده و کاساندان یک اسم ترکیبی از واژه های تورکی به این شکل میباشد : کاس(قز) + ان + دان = به معنی شخصی از تبار قزها یا کاسها میباشد زیرا در تورکی پسوندهای *ان* + *دان* به معنی ربط دادن چیزی به جایی است. و بطور مشخص ازدواج پادشاه تازه قدرت گرفته اقوام پارس که به تازگی از محدوده افغانستان امروزی وارد فلات ایران شده بودند نیاز داشتند تا با وصلت با یکی از خانزاده های اقوام کهن فلات ایران و قفقاز یعنی تورکها (طایفه قز یا کاس) امنیت خود را تضمین کنند و از انها در برابر تهدیدها کمک بگیرند و چه بسا که هیچکدام از امپراتورهای کهن منطقه اروپا به دلیل وجود اقوام جنگجو و شجاع تورک در منطقه شمال غرب و غرب ایران نتوانستد از ان سمت به ایران نفوذ کنند و اسکندر مقدونی نیز از سمت عراق و شامات به ایران حمله کرد و به سمت مناطقی که اقوام تورک در ان ساکن بودند نرفت.

 2. تاریخ و موضوعات تورکستان جنوبی برایم آنقدر جالب است با استفاده از فرصت های بیکاری خود را تا دراین قسمت رسانیده ام امیدوارم تا آخیرین قسمت موضوعات این سایت را تعقیب نمایم
  شیر محمد»اویغون»

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: